Immagini della pagina
PDF
ePub

ADNOTATIO CRITICA.

MARTINUS HERTZ
ALFREDO FLECKEISEN 8.

eiusdem cod. ms. sive ab Alschefskio sive pro Alschefskio institutis

utendum erat; ex eiusdem schedis Tibi, vir doctissime atque amicis- etiam per rell. libros nonnullas sime, laborum meorum in Gellio et in lectiones a Beckero excerptas et Prisciano recensendis atque emen- ab eiusdem collatione discrepantes dandis positorum fido egregioque enotavi. de ipso codice hoc praeolim socio, lubens merito hoc vo- stantissimo reliquisque huius delumen eo ipso die do, dono, dedico, cadis codicibus breviter dixi vol. I. quo tu ante hos sex annos elegan- p.XXXVI. hic addendum est cod. tissimam tuam de veterum poeta- Puteaneum (P) saec. VIII literum Latinorum reliquiis apud Gel- ris maioribus scriptum praeter lalium servatis ad me misisti epistu- ceras quasdam prioris lib. XXI et lam. neque ipsa haec studia Liviana posterioris lib. XXX particulas ope tua omnino caruerunt, cum pro continere hanc decada inde a vocc. constanti tua erga me benevolentia lib. XXI, 41, 13 salute esset certaobservationes nonnullas a te partim men'usque ad verba lib.XXX,38,2 ipso institutas, partim olim excer-'indutiae quae carthagi' (sic). prima ptas mibi transmiseris. eodem vero eius codicis scriptura, quae una genomine gratiae mihi agendae sunt puinum ac firmum recensionis praeet Mauricio Hauptio et qui- bet fundamentum, variis manibus lelmo Weissenbornio, qui sua correcta est, ita tamen ut prima de nonnullis locis iudicia benigne (P pr.corr.), quae vix ab ipso libramecum communicaverunt. adiutus rio videtur profecta esse, ab altera praeterea sum Gustavi Beckeri (p) Beckero teste non ubivis satis beneficio in tertia hac decade Liviana tuto possit dignosci. Lubentissime recensenda altero exemplari colla- totam optimi libri collationem et tionis librorum XXIIII—XXVIIII ipse addidissem: quod cum adnocum cod. Puteaneo ad ed.Weis- tationis huius rationes defendesenbornii Teubnerianam ab ipso rent, ut iustum aliquod specimen institutae; altera eiusdem v. d. col- scripturae Puteaneae exhiberem,

erat Weissenbor- plenam eam per libri XXI partem nius eamque ad calcem voluminum in codice superstitem proposui; V et VI éditionis Weidmannianae per reliquos libros notabiliora inte a se procuratae textus sui rationi-excerpsi tantum non omnia. ad Pubus accommodatam proposuerat. teaneum, ita tamen, ut saepius cum utraque collatione inter se compa- alterius manus lectione conspirent, rata vidi quam sollerter et quam proxime accedere Colbertinum religiose uterque v. d. opera sua (C) saec. XII et Mediceum (M) functus sit: raras enim et plerum- saec. XI inter omnes constat: uterque satis leves discrepantias in- que passim olim collatus est, univeryeni; quas ut enotarem singulis sa vero varia lectio ex Colbertino lectionibus collationis meae a non nisi per lib.XXX partem posteWeissenborniana dissentientibus riorem a Millero in usum Alschefsasteriscos apposui. per libros XXI kii et per libros XXI–XXIII ab -XXIII et XXX collationibus Alschefskio enotata est, ex Medi

latione usus

a

ceo vero ab eodem Alschefskio per orthographicis hic illic optimi liunum lib. XXI. ubiubi igitur le-bri lectiones in adnotatione tanctioni post notam: propositae au- tum commemoravi, ne sive tironictorem additum non invenies, per bus sive evocatis molestias creapriorem partem libri XXI usque ad rem. scripturae compendiis in adn. initium cod. P scriptura illa extat crit. praeter codd. notas supra lauin CM, per reliquam in PCM, per datas, quibus eaedem literae milibros XXII et XXIII in PC, per nores accedunt singulorum codd. XXIIII usque ad extremam libri manus alteras significantes, et XXX partem in P, in ipsa hac ex- praeter uncos cum rotundos tum trema parte in C et Bambergensi quadratos, quorum illi eximenda, (B), qui codd. MC est paulo infe- hi recens addita significant, usus rior. inter codd. reliquos, ne de sum his: Bas. aed. Basil. a. 1531, perparvo quodam libri XXVI frag-Bas. b.ed. Basil. a. 1535, I.F. Gr. mento Gottingensi saec.XII loquar, Ioannes Fridericus Gronovius, cuius lectiones potiores suo loco Drak. Drakenborchius, Alsch. adnotatas invenies, cum Petavia- Alschefskius (per lib. XXX Alsch. nus eminet abI.F.Gronovio saepius a ed. a. 1839 Alsch. b ed. a. 1844) in usum vocatus tum Cantabri-F-Fabri, cuius praeter librorum giensis a lac. Gronovio collatus, XXI ac XXII (1837) et XXIII ac qui haud quidem raro optimi libri XXIIII (1840) editiones et excerlectiones servavit, non minus saepe pta ex cod. Bambergensi olim lautamen interpolationibus scatēt. data huc pertinet programma schoquibus ne purissimus quidem tex-lasticum Norimbergense a. 1842 tus Liviani fons omnino caret, per emendantur ex Livii libro vicerecentiores vero libros latissime simo sexto loci circiter centum,' propagatae sunt, ita tamen, ut hic Bött. I. F. Böttcheri ed. T. Livii illic lacunae ab optimo libro reli- de rebus Syracusanis capitum ctae ex genuino aliquo fonte Pu- Dresd. a. 1839, Bött. a eiusdem teaneo pleniore in deteriore hac praefatt. libelli de reb. Syrac. ap. codicum classe (5) expletae esse Liv. et Plut. Dresd. a. 1838; W videantur, ut lib. XXVII, 34, 13; Weissenbornius (cuius nomini si XXVIII, 23, 8; XXVIIII, 21, 4; nihil additum est significatur, ut in XXX, 4, 6. vix igitur ubivis certo priore volumine, lectio in utraque definiri poterit, quid ex limpido ed. vel recepta vel proposita, Wt hoc fonte haustum, quid ex inge- ed. Teubneriana, Ww ed. nio a librariis additum sit; plera- Weidmanniana, Ww2=ed.Weidm. que tamen eius generis ad hos re- lib. XXI-XXIII altera, Wa vocanda esse patet, quae eo sane emendationes ad eosdem libros in non meliora fiunt quod ante ali-ed. Alschefskiana maiore III, 868 quot saecula excogitata sunt: sed sqq. propositae, WI - lectiones cum ne deteriora quidem inde fiant, Livianae), H = Heerwagenius (Hf ea servavi, ubicumque meliora iis ed. lib. XXI et XXII Fabriana nec ab aliis substituta inveniebam altera; Hm iudicia eiusdem de nec ipse substituere poteram. uncis edd. aliisve scriptis ad literas Liquadratis [] ea quae ex codd. vel vianas pertinentibus nuntiis erudit. deterioribus recepta sunt tum de- Monac. inserta, Hw: observatiomum inclusi, si apertissimam inter- nes a Weissenbornio commemorapolationis notam prae se ferrent. tae privatimque, ut videtur, cum praeterea in decade hac recen- eodem communicatae). quae et hi senda eandem normam secutus et alii ex recentioribus ad emensum quam in prima observaveram, dandos hos libros attulerunt sea superstitione aeque abhorrens dulo inspexi indeque quae vel veatque a prava licentia; in rebus ra vel probabilia viderentur in quibusdam minutioribus imprimis verborum ordinem recepi, quae

=

=

·

utilia certe vel saltem memorabilia] [praetorem crearet] praerogativa essent in adnotatione excerpsi; militaris, quam extemplo ... erat aliis his in rebus nimis liberalis,-... sequebatur vel quam [postaliis nimis parcus fuisse videbor et quam] extemplo ... erat sequebagaudebo, si tu recto iustoque modu- tur Ww cf. ann. ph. 67, 187. || 2. fuelo mensum me esse censebis; quod rat. Barcinis. opes,] sic recte dideliramenta Ljungbergiana, ex qui-stinxit H. Sauppius ap. Ww. || succebus huc ea pertinent quae ann. deret] al. succresceret M in mg. || 3. phil. et paed. Dietschianorum vol. et ante aequum (m aecum MC) om. 5 LXXX p. 409. 437 sq. leguntur, (Recanat.), del. 5 (Lov. 2) H. Saupnon excerpsi, nemo hercle repre- pius ap. Ww. 5. speciem] ? edd. hendet; similiter a Kaestnerianis vett.: spem || sint] sunt I. F. Gr. cf. fere abstinui, quae sana artis ra- eius ad cap. XXI,5 adn. || IIII, 2. mótione carent, commenta Ottoniana mentum]s Laur. Valla: mouimendiligentius fere excerpsi quam par tum 5 (Lov. 1) monumentum MCs || erat. sed haec ac talia facile mi- 3. decerneres I.F. Gr. || 6. desidehi condonabuntur - utinamne in rio naturali voluntate H. Sauppius gravioribus venia cum aliorum ho- ap. Ww. || voluptate] : uoluntate minum philologorum tum tua ni- || 8. conserto] confecto s. || V, 3. in mis saepe indigeam! Vale meque, ditionem C. iungendaque Cant ut facis, amare perge. iungendisque vel iungendo quoque

Scr. Gryphiswaldiae d. VII. m. vel iungendo (sic Fr.Sanctius) s iunApr. a. MDCCCLX. gendoque ulteriora vel proxima quaeque ci. W iungendoque ceteLIB. XXI. in periocha: In Italiam] ras, Bött. p. 77 iungenda Kleinius 5: In italia Naz. 5, quod periochae progr. Wetzlar. a. 1849 p. 11 (iunlib. XX adiunxit I.F. Gr. Initia O. gendoque) A. Fleckeisenus || iunIahnius || acta narrats ortum narrat gendoque tractus coactus ad Kinds facta [in Hispania] narrat ci. O. scherus act. gymn. 1856, 723. || 4. CarIahnius sociorum] ed. princ.: om. taiams Iac. Beckerus act, antiq. 1851, Naz. permagna vexatione] 0.455 sq. Cartattam C; al. v. ap. Drak.; Iahnius: per magnam uexationem Altheiam (immo Althaeam Drak. Naz. per maximam uexationem sex Polyb. III, 13 Sigonius || 5. priMagone] Hannonem vocat Liv. c. mo vere Wexius Tac. Agr. p. 85 at LX. II, 2. cui] Hw 2 Loewius act. v. c. XXI, 8. || 6. Arbocala eorum] gymn. 1859, 341: qui codd. quae

CARTA

Bas. baltam] 5 (lib. Sig.): aliam Fr. Sanctius: ARBOCALA EORVM arCM, bonams (profecto animi)] chetypus v. Alsch. adn. || 9. praescripsi: (profectus animi) Gruterus ducto Lipsius at v. Kreyssigium mel. profecto animi CM profecto annis II, 9. || 10. peditum] cf. §. 14: imCant. profectu animi vel animi peditum Hf cf. nunt. d. Monac. profecto vel animi etc. s profectus XXIIII, 802 sq. I. peditum agmen animi? Moguntini, Aldus in erratis in ripa cum s pars edd., tum et eleprovecto annis Lipsius provectus phantos Pithoeus, I.F. Gr. elephanannis Klockius et sic vel provectior tosque Drak. (Madvig' teste Inannis Dukerus gener regis erat gerslevio) elephantos ante eos ci. WII, 27 n. 12. (ei) I.F.Gr.; ad hoc c. Wt. (elephantes autem quadraet sqq. cf. S. Nyhoffium act. Trai. III, ginta erant) Handius Tursell. 1,566. 194 sqq. IV, 300 sqq. || 6. interfecti cf. tamen p. 570. || autem] ante s ab eo domini obtruncat ms | III, 1. pars edd. || 11. Carpentanorum h. l. praerogativam militarem, qua MC cf. Alsch. §.8. adn. || 16. a tanto] sequeretur] cs: praerogatiua mili- Hfm XXIIII, 803, at v. W ann. ph. taris quam sequebatur MC ob 67, 186: tanto MCs ex tanto ms || praerogatiuam militarem (sqq. ut VI, 1. tudetanis C m. pr. Edetanis vid. qua sequeretur) 5 (Harl.) Niebuhrius schol. de hist. Rom. II, 70.

...

...

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

i comuusse

12:5

1

Parcours g Iseng ngersl.) | ut Deiere eremmar rec. de re TESTO Imt teneantur i 10 niu un ef. an ignes ! stem a trens. I ITUTUTE ruse et quae Mit tetemi imenantane Imt. - Ez nuente in.. Zerzonius. I Betters, Bicamera in le mil Calls. Fenius memos. I, Zuera im. v. 1 imebantur 97. Sagunto n. erst sagunti The finiebant ine- MC m. = 1. hommesque homiJanirque Cinebaturque ine- nes haurienus m. ical. nt. p. 360 1. najebant I ♬ ma. m. 1.N jepescat à ens at se utiraris rom. ; ienopostert Ws! accidere eferatarim: Laur. Tula. CRC riebat Cm. pr.

rentur repeM. Ferizonius

Tandile su set.

Iron

4 Caraginem protinus : pri 3 rum Stupinus . Ww. I Sane Carthaginem populo samulanda 12 FruceRomano Ant. Perizanus Ferzo- «tunum Lu. tects Virimò. 1884 p. 7213 17 Mading Inger. Courters 3 sq. | 3. quam qua" Laż Ws: ade. 1, 3. 7. Kreyssiquum ne.. quam qui qua quaquam Cant. 11 10 m #. act ant 1587. - Gennarius. & F. Gr: reti. 5 lect. v. 1261 : pro romanis | X. 1. sunt iprik | 2 in fies Emet fort. I n. tert. : Lipsius a. Kreyssign La. 1 Ltur, Vau: in dem | 12. men. II, 11: non sunt adver- am)

a natim Alach: adversu sena- C Mn. Bero: alquantusim adueram senatam C ad- lum M reil F LL n. 5 34. | 4. terio senasi mg auerso senara ; Alco`z et stie certa c. XIII. 1: aleon Los 4 on cum arisensu) Otta M Cint. slecnus C. | inseis] : inMen I'm 5. 17 m. Alich: cum ad- conscisse precibus Kiehlius mneen MCs non adsensum non nos. I. 97 sp. ] victore] și edd. vett.:

tert.

XXX 2 aliquantum]

« IndietroContinua »