Immagini della pagina
PDF
ePub
[graphic]

ANNALES DE LA FACULTÉ DE PHILOSOPHIE

DE L'UNIVERSITÉ KOMENSKÝ.

IIIème Année: 1924-1925.

Bratislava (Tchécoslovaquie).

No 28. (2.)

No 29. (3.) Josef

No 27. (1.) † Jan Heidler: Mémoires de Marie Červinková-Riegrová. Antonín Kolář: Les rapports de Kosmas avec l'antiquité. Hanus: Explorations dans les bibliothèques Slovaques. No 30. (4.) Václav Chaloupecký: Deux études historiques concernant le pays slave Subcarpatique. No 31. (5.) Josef Baudis: Remarques sur l'évolution des types linquistiques indo-européens. No 32. (6.) Valère Pogorelov: Observations sur les traductions paléoslaves. No 33. (7.) Fr. Wollman: Première présentation sur la scène dramatique de la trahison de Tugomir et de Gero. No 34. (8.) Eugen Perfeckij: Le tsar Pierre Ier et Leibniz. No. 35. (9.) Albert Pražáky Les années d'études de Svetozar Hu ban-Vajanský.

SEZNAM ÚSTAVŮ, SPOLEČNOSTÍ A REDAKCÍ, JIMŽ SE POSÍLAJÍ PUBLIKACE FAKULTNÍ DAREM NEBO VÝMĚNOU:

[ocr errors]

Česká Akademie věd a umění v Praze. Jugoslovenska Akademija znanosti i umjetnosti v Záhřebě. Akademija Srpska v Bělehradě. Akademija na naukitě v Sofii. Akademja Umiejętności v Krakově. Akademický spolek ve Vídni. Archiv Český zemský archiv v Praze. hlavn. města Prahy. Archiv ministerstva zahraničních věcí v Praze. Moravský zemský archiv v Brně. - Bibliothèque Nationale v Paříži. Universitätsbibliothek v Berlíně. National-(früher Hof-) bibliothek ve Vídni. Bibliothek der Bayerischen Akademie der Wissenschaften v Mnichově. Děkanství lékařské fakulty university Komenského. Děkanství právnické fakulty university Komenského. - Děkanství filosofické fakulty university Masarykovy v Brně. - Děkanství filosofické fakulty university Karlovy v Praze. — Slavjansko Družestvo v Sofii. Institut zachodniosłowiański v Poznani. Institut Narodowy hr. Ossolińskich ve Lvově. Institut Slave v Paříži. Slavisches Institut v Lipsku. Instituto de l'Europa Orientale v Římě. Kancelář presidenta RCS v Praze. Čsl. tlačová kancelária v Bratislavě. - Historický klub v Praze. Klub mo derních filologů v Praze. Slovenský klub v Bratislavě. versity Komenského. Knihovna městská v Bratislavě. Knihovna university Masarykovy v Brně. Knihovna Národního Musea v Praze. Knihovna university Karlovy v Praze. Knihovna Národního Shromáždění v Praze. - Ministerstvo školství a národní osvěty. Ministerstvo pre správu Slovenska. - Dialektologičeskaja Komisija v Moskvě. Muzeum Východoslovenské v Košicích. Museum městské v Klatovech. Osvětový odbor Zemského vojenského velitelství v Bratislavě. Redakce (kromě denních listů): Archiv für slavische Philologie. Bulletin de la Société de linguistique. Časopis archivní školy. Český Časopis Histo

[ocr errors]
[ocr errors]

-

Knihovna uni

FILOSOFICKÉ FAKULTY

university Komenského

v Bratislavě.

Redigují:

prof. dr. VÁCLAV CHALOUPECKÝ obor historický
a prof. dr. MILOŠ WEINGART obor filologický.

Ročník III. Číslo 27. (1.)–35. (9.)

OBSAH:

Čís. 27. (1.) † Prof. Dr. Jan Heidler: Zápisky Marie Červinkové-Riegrové.
Čís. 28. (2.) Prof. Dr. Antonin Kolář: Kosmovy vztahy k antice.
Čís. 29. (3.)
Prof. Dr. Josef Hanuš: Ze slovenských knihoven. Cís. 30. (4.) Prof. Dr.
Václav Chaloupecký: Dvě studie k dějinám Podkarpatska. Čís. 31. (5.)
Prof. Dr. Josef Baudiš: Poznámky k vývoji indoevropské struktury grammatické.
Cis. 32. (6.) Проф. Валерій Погорѣловъ: Изъ наблюденій въ области древне-
славянской нереводной литературы. Čís. 33. (7.) Doc. Dr. Frank Wollman:
První dramatisace zrady Tugomirovy a Gerovy. Čís. 34. (8.) Doc. Dr. Eugen
Perfeckij: Car Petr I. a Leibniz. Čís. 35. (9.) Prof. Dr. Albert Pražák:
Studentská léta Svetozara Hurbana Vajanského.

V BRATISLAVE 1924-1925.

Vydala

FILOSOFICKÁ FAKULTA UNIVERSITY KOMENSKÉHO
s podporou

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ A NÁRODNÍ OSVĚTY.

Tiskem Státní tiskárny v Praze.

« IndietroContinua »