Immagini della pagina
PDF
ePub
[graphic]
[ocr errors]

ANNALES DE LA FACULTÉ DE PHILOSOPHIE

DE L'UNIVERSITÉ KOMENSKÝ. IIIème Année: 1924-1925.

Bratislava (Tchécoslovaquie).

No 27.(1.) Jan Heidler: Mémoires de Marie Červinková-Riegrová. No 28.(2.) Antonin Kolář: Les rapports de Kosmas avec l'antiquité. – No 29. (3.) Josef Hanus: Explorations dans les bibliothèques Slovaques. No 30. (4.) Václav Chaloupecký: Deux études historiques concernant le pays slave Subcarpatique. No 31. (5.) Josef Baudis: Remarques sur l'évolution des types linquistiques indo-européens. No 32. (6.) Valère Pogorelov: Observations sur les traductions paléoslaves. No 33. (7.) Fr. Wollman: Première présentation sur la scène dramatique de la trahison de Tugomir et de Gero. No 34. (8.) Eugen Perfeckij: Le tsar Pierre Jer et Leibniz. No. 35. (9.)

Albert Pražák Les années d'études de Svetozar Hu ban-Vajanský.

SEZNAM ÚSTAVŮ, SPOLEČNOSTÍ A REDAKCÍ, JIMŽ SE POSÍLAJÍ PUBLIKACE FAKULTNÍ DAREM

NEBO VÝMĚNOU :

Česká Akademie věd a umění v Praze. Jugoslovenska Akademija znanosti i umjetnosti v Záhřebě. Akademija Srpska v Bělehradě. Akademija na naukitě v Sofii. Akademja Umiejętności v Krakově. Akademický spolek ve Vídni. Český zemský archiv v Praze. Archiv hlavn. města Prahy. Archiv ministerstva zahraničních věcí v Praze. Moravský zemský archiv v Brně. Bibliothèque Nationale v Paříži. Universitätsbibliothek v Berlíně. National-(früher Hof-) bibliothek ve Vídni. Bibliothek der Bayerischen Akademie der Wissenschaften v Mnichově. Děkanství lékařské fakulty university Komenského. Děkanství právnické fakulty university Komenského. Děkanství filosofické fakulty university Masarykovy v Brně. Děkanství filosofické fakulty university Karlovy v Praze. Slavjansko Družestvo v Sofii. Institut zachodniosłowiański v Poznani. – Institut Narodowy hr. Ossolińskich ve Lvově. Institut Slave v Paříži. Slavisches Institut v Lipsku. Instituto de l'Europa Orientale v Římě. Kancelář presidenta RČS v Praze. — Čsl. tlačová kancelária v Bratislavě. Historický klub v Praze. Klub mo derních filologů v Praze. Slovenský klub v Bratislavě. Knihovna university Komenského. Knihovna městská v Bratislavě. Knihovna university Masarykovy v Brně. Knihovna Národního Musea v Praze. Knihovna university Karlovy v Praze. Knihovna Národního Shromáž. dění v Praze. - Ministerstvo školství a národní osvěty. - Ministerstvo pre správu Slovenska. -- Dialektologičeskaja Komisija v Moskvě. — Muzeum Východoslovenské v Košicích. Museum městské v Klatovech. Osvětový odbor Zemského vojenského velitelství v Bratislavě. Redakce (kromě denních listů): Archiv für slavische Philologie. Bulletin de la Société de linguistique. časopis archivní školy. Český časopis Histo

FILOSOFICKÉ FAKULTY
university Komenského

v Bratislavě.

Redig uji:
prof. dr. VÁCLAV CHALOUPECKÝ obor historický

a prof. dr. MILOŠ WEINGART obor filologický.

Ročník III. Čislo 27. (1.)35. (9.)

OBSAH:
Çís. 27. (1.) † Prof. Dr. Jan Heidler: Zápisky Marie Červinkové-Riegrové.
Čís. 28. (2.) Prof. Dr. Antonin Kolář: Kosmovy vztahy k antice.

Čís. 29. (3.)
Prof. Dr. Josef Hanuš: Ze slovenských knihoven. Čís. 30. (4.) Prof. Dr.
Václav Chaloupecký: Dvě studie k dějinám Podkarpatska. Čís. 31. (5.)
Prof. Dr. Josef Baudis: Poznámky k vývoji indoevropské struktury grammatické.
Cis. 32. (6.) Проф. Валерій Погорєловъ: Изъ наблюденій въ области древне-
славянской нереводной литературы. Cis. 33. (7.) Doc. Dr. Frank Wollman:
První dramatisace zrady Tugomirovy a Gerovy. Čís. 34. (8.) Doc. Dr. Eugen
Perfeckij : Car Petr I. a Leibniz. Čís. 35. (9.) Prof. Dr. Albert Pražák:

Studentská léta Svetozara Hurbana Vajanského.

V BRATISLAVĚ 1924-1925.

Vydala
FILOSOFICKÁ FAKULTA UNIVERSITY KOMENSKÉHO

s podporou
MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ A NÁRODNÍ OSVĚTY.

Tishem Státní tiskárny v Praze.

« IndietroContinua »