Immagini della pagina
PDF
ePub
[ocr errors]

(recte) Ww repens ci. Wt. | tumul- W act, ant. I. I. twl: militaretempta mus, recte tum edd. vett. | LVI, 1. per P militare empta (al. emta?) Crell. magistratus] Ascensius: magistra- militare, et empta Alsch. || 12. reditus libri fere omnes magistratibus 5 mere] praeeunte quadamtenus Alsch., (Pal.1)I.F. Gr. || magistratus turba Ww:

redime P redimi p rell. redièt Patres diversi aliera eiusdem ci

. mendi Ascensius | LVIII, 4. centeturba, magistratus et Patres di- nos] s (cod. Sig.): centum || 5. in aliversi 5 (Lov. 3) Drak. | 2. decem] quantum Ps (Harl.) enim aliquanquatuordecim coll. c. 54 1. F.Gr. xv tum . ita aliquantum ci. Alsch. || Heusingerus | 3. Poenum] I. F. Gr.: quo] quod ms 1 7. inclinaret animenum P me nunc CMp. J in] an mus] 5 (Lov. 5): inclinaret animos PC. || nundinantem] 1. F. Gr.: nun- PCM inclinarent animos s inclinatiantem || 7. vellet, nuntiatum sibi rent animi A. Perizonius | 8. veluti] esse] Moguntini: uellent nuntiatum Alsch.: uelut Cs uelutillut P uelut (nunciatum M?) his est PCM Bött.p: illud Ms (fidissimus e regiis ap. Crev.) 77 uellent nunciatum est his (vel velut illic I.F. Gr. || LÝITII, 1. prinnunciatum his esse vel nunciatum bis) cipes. m. iuniusq. "P; de lacuna et ssui (velnaves suae) vellent, nuntia- Alsch. cogitat et Ww. Il 2. ali PC. I tum his (vel iis) esse Hf a se missi neclegendi PCM pr. I nos] alios vellent, nuntiatum bis esse Ww. | PM. || 7.condiciones] conditiones insulam PC. I 8. versum ad] s? edd. s (Harl.); condicione P conditiovett.: aduersum || essetisi P esset si nem rell. (M?) || ad captiuorum PCs P; hic fort. aliquid excidisse censent ad hostem (vel Pyrrhum) captivoAlsch. Ww. || LVII, 1. perlectis (al. rum W act. ant. 1847, 1014 cf. Wt ac lectis) censuerunt (al. censent) va- captivorum ci. Alsch. || gratiam s. ll riis locis add. s et grammatici recc.; 8. atqui et ad Alliam T. F. Gr.: atcf. ad h. I. Heusingeri et Alsch. adr., quietaliam P atque italiam CMp: ||

P Ottonem l. I. p. 34 sq., coll. Kaestneró 9. ne in acie quidem I. F. Gr. nē in act. ant. 1842, 468 sq., Wt II. p. castra quidem vel ne ex acie quiXVII:om. (M.]marcium P mapium dem A. Perizonius | refugerunt] fuepapium CM Marcellum Heusingerus runt quondam Alsch. / 10. velim) ui1 3. fort. pontificius coll. Cassio He- dear s al' uelim uidear 5: | nobismina ap. Prisc. VII, 11 p. 733 P., et sic met] Alsch.: nobisme P nobis p rell. olim, ut post vidi, vel cum 5 (Ox.N) et 11. illis ut bonis] Ms: illis et boedd. aliquot vett. pontificum Vaasse- nis PC et illis bonis Crevierius et ilnius animadv. in fast. R. sacr. p. 134. lis et bonis si recte intellego I.H.Vos| nunc] non PC (nunc) Vaassenius sius l. l. illis et nobis bonis Hf. ilį... | 6. Gallus et Galla] Ascensius: lis et bonis et fortibus Drak. | 13. callüsegalia P pr. callus et galina tamen] C: tam P rell. iam (num sed p gallus et gallina CM. | consep- iam an si iam, quod recepit W, non tum Bas. a: consectum iam ante] satis dispicio) Válla | facietis Valla, I.F. Gr.: uiamante P ubiamante p I. Perizonius || 14." (vos)] F: uos ubi(pauci ibi) anterell. VII. an. ante PCM nos s suos Crevierius || 17. set 1. Perizonius decem iam annis ante ** si (num fuit set etiam sis" Alsch.) Heusingerus || hostii8] sic etiam pr. P. simus] Muretus, I.F. Gr.: sumus m. corr. P hostis ante corr. P. 7. I 18. quondam] quam P que C qui quod P quot Alsch. I 8. tertia] fort

. 8. || 19. suus cuique animus]c: suum septima Heusingerus" || 9. Inde] Cre- quisque animum Crell. suum quisvierius: in P del. p om. rell. ( ab an- que habet animum og: suum quisnis septemdecim] cf. Niebuhrium h. que animum habet Ålsch. et sic vel R. 1,464. ) quottuor .. legiones] cf. suum quisque sequitur animum Wa. Ww2 ad lib. XXIII, 14, 4 adn. ( 10. ||LX, 2. in foro] (turbae huic virote

rum in foro edd. vett.) I. F. Gr. h. l.: vetera] uespa P vetusta W act. ant. in foro ac PCM (in foro) I. H. Vos! 1847, 1011. || 11. militare, redempta] lsius l. l. p.273 in foro ac ** Ww. || 5.

[ocr errors]

uideatur P uideuatur p uidebatur [est quod qui socio]rum Ascensius C. || 7. etiam ab iis PC. 1 9. Sed I.F. (quod om. edd. vett.) ea res inditioGr::et || 9. perrumperel.F.Gr.|| per] rum M deearesindiciorum P ea res add. Alsch. / 10. forte perveniri'l.F. iudicio C declaret fides sociorum Gr. || 11. si] add. Wexius mus. phil. I. F. Gr. fides indicat sociorum Sal. XII, 632. || 12. nec viros quidem nec] masius de ea re iudicari potest, quod V. Scheibium philol. V, 135 sq. || 13. fides sociorum in adn. ci. Alsch. Il demonstrat, reducit] Lipsius: de- quae] est quod spscr.m.pr.inc. | ad monstraret duces PCM demonstra- eam diem] s? edd.vett.: eadem die CM ret ducēs c. || 16. post paulo] sic eadem diem P eam ad diem 1.F.Gr. certe etiam PC, non paulo post coll. pr. ed. not. ad eum diem Salmasius | ipsa adn. Alsch. || 17. enim modo Cp. firmi steterantedd. vett. I labare] c: | 18. et quorum PCM. ( 19. sescen- labrare C laborare PM" || 11. fort. tis tot milia hostium] M. Hauptius: Calatini (Campani] Ww.f*12. Vzensescenta (sexcenta M?)milia hostes tini]P cf. Mommsenium unterit. Dial. lia

p. 51 sq.: surrentini p rell. tantum PM sescenta. m. hostium C sex-non omnes Sallentini I. F. Gr. || 15. centis millia hostes m sexcentis qui si] 5: qui PCM. l.qui si ... nihil hostes Ingerslevius sexcenta mil. ei recusandum vel cui si ... nihil relia hostium 5 sexcentis milibus ho- cusandum Valla. stes Wa cf. act. ant. 1847, 1023

qua- Lib. XXIII. in periocha: barcinae draginta millia hostium Sabellicus || Naz. || CLXXVII. C. 23,7. | Marcellus 20. agminis PM. || triginta s (Hav.) proconsul Hannibalis Heusingerus prope viginti I. Perizonius duo et vi-l i Cn.Scipionibus, in Sardinia ajadd. ginti Heusingerus | fortium et fide- . Tahnius | 1,1. Inter haec] ci. Ww: lium et fortium fideliumques (Lov. Haec PCM Necs (Lov. 2 etc.) Hiss 4.3.) fort. fortium, fidelium vel for- (Oxon. L, 1) Haec Valla Aecis I. F. tes fideles I. F. Gr. || 21. ut] gui s Gr., fort. Haec Romani. vel Haec (Ox. N) tum Ww cf.adn. aut Wexius Romae acta. F Et Alsch. || , castra 1. l. ut qui A. Schottus || quin erum- capta ac direpta] Vallue adversarii perent] s: quinecrumperent P qui (B. Facius et Ant. Panormita): capta nec erumperent CMp qui ne erum- ac direpta PCM castra directa s perents Ww Wexius ne erumperent (Lov. 2) captis ac direptis 5 (Ox. L, 1) 5 Schottus | sint; at non Lipsius ).F. Gr. castraque direpta Valla ca22. at ad] Wexius l. l. p. 631 sq.: at straque capta ac direpta ci. eidem enim ad (s: Voss.?) Ascensius, vg. ad perperam tributa a Doujatio, fort. ac libri || 23. armis] I.F.Gr.: arma | ab- castra direpta Alsch. 1 a om. M. || essent] I. F. Gr.: abdesunt (i. e. vel Statio Trebio] I. F. Gr.: statio PCM absunt vel desunt)P desunt CM de- statione c. Il pollicentes se PC. || essent s (Cant. Berol.) | 24. acces- tradituros c. 2.compsinorum CMP. sum] s: accessit PCM; lacuna inesse | 3. fort. [i]"post vel urbem [hi] || videtur Ww accessum est ci. Alsch. I (Mopsiani] Compsam ci. Ww1 Mop25. istorum] W: ipsorum || in] (s: sii vel Mopsiani İ. F. Gr. || 6. insidis Lov. 5?) Bas. a: om. I decuerat] C, P pr. || 8. propinquom P.||!1, 4. inAscensius: decuerit PCM decuit ci. colomi C pr. | init] PM: iniit || 6. Ww.ll 26. ego vos] W act. ant. 1847, Romam] 5: roma PM romae Cm.

: | ac vos Wa. || LXI, 2. qua]5: quam III, 2. nunc] (Voss. Lov. 1): edd. vett.: PC quia 5. vg. || 3. fletibus questi- om. I praesidiis ex praesidis corr. P bus] C fletibusquaestibus PAleti- pr. 1 3. meritus) 5: temeritus PC bus questibusque rell. fletibus- emeritus cs peremeritus M promeque ac questibus ci. Wt. || 5. iis] is ritus Wal II, 14 ann. phil. 31, 195 de

his Cp: || 8. is P his C. | 10. ea res meritus ci. Wt, quod spreverat act. indicio [est (sit ed. min.), quod fides ant. 1847, 1010. || 5. nouo P. || 6. stresocio]rum] Alsch.: ea res indicio num P. I nouom P pr. | 9. date igi

[ocr errors]

5

[ocr errors]

ecum

tur] C: datae igitur p datae igitum nesque 5. || conditionibus 1. F. Gr.:

' P data eicitur M. || 13. audiendam condicionis conditionis CM Conr. P andiendum ci. Älsch. Jobcurre- Hermannus obs. crit. p. 28 cf. Wann, rantl. H. Vossius l. 1. | IIII, 2. adu-phil. 31, 199 his conditionibus vel lari] Salmasius: aduari P adfari p conditionibus his 5 W l. l. cf. act. rell. | 5. plebeis (i. e. plebei vel ple- ant. 1840, 90. || 2. captivis] 5: captibis) PM plebis p. 1 6. uerecundia uis captiuis P. captiuos Cp: || 3. fuerat ci. Alsch. 11 8. et (quod) Cre- baec) nec PC. || illa) alia s: || facivierius, I. H. Vossius l. 1. || impraesi- nera P. | fervore] foetoré s* (cod. dia C. 1 1,5. deest] s; est | 6. binis] Sig.) cf. Minervinium bull. Neap. nov. I. F. Gr.: uinis P ruinis CMp. 1 8. ser. V, 104 p. 43. || 5. pyrrhi . || 6. Sidicinum suspectum Ww. | ad Sa- romanis. sed haec c romanos. sed ticulam] Alsch. W:

apud Saticulam haec C se romanis. haec s. || 7. ocSigonius satricula PCM apud satri- culte ms. i 8. Blossium]Wwcf.adn.: culam 6 (etc. Pith.) | 9. equom P. I blosium (10.An non privato?' I.F. dediticiis vel dediticis Älsch.: de-Gr. || inambulabit Pinambulabat distis codd. tantum non omnes de C. || 11. ne quid eo die seriae rei geditis I. F. Gr. Il leges nostras s. | reret] Modius: ne quid id eodieseparti uostrum PC. || communicavi- rei | rei gereret P ne quid id eo die musque conubium vobiscum vel serie gereretur p ne quid eo die secommunicavimusque vobiscum co- rerēgereret C. || VIII,1, inclitos C. nubium vel communicavimusque |3. abstractum abs (a W) Deci (sic vobiscum remp: (W2) W (communi- Alsch.; Decii Gr.) Magii) 1. F. Gr.: cavimusque vobiscum) C. Scheibius

i philol. III, 560 sq. || 10. árbitrarierse abstractum ats deci magit latere PCM arbitrarier "sed ¢ arbitrarier Pp abstractum a se cum decio ait esse 5 (Ox. L 1.) | 11. indigenam s. c abstractum á sé decio ait M. !! 5. | his om. M hos 5. | 14. Campáni)s: Vibelliumque] P: iubelliumque C campanis (at v. W act. ant. 1847, rell. fort. recte cf. Mommsenium un1015.) | Románáş (Hafn.) Freinshei- terital. Dial. p. 266 sq. || 6. domo (sic mius | 15. scribi posse] Lipsius : secundum Vallam) diti ac variis omscripsisse | VI, 1. [Ab] hác I.F. Gr. nium voluptatium inlecebris in|| Vibius Virrius I. F. Gr.: ubius uir-structa] scripsi cf. adnott.sqq.: modo rius P subius uirrius CMP cf. v. l. diu ad uariosa omnib.

uoluptatium §. 3 et lib. XXVI, 13 sq.; 'Iovßlo's Oủl-incelebris instructum PC. || diti (diplos Zon. VIII, 6 p. 214, 14 Pind.; uité coniecerat Sigonius) ac luxuuirrius etiam Sil. Ital. XI, 65 cod. Co- riosa Kreyssigius comm. de l. Gell. lon. cf. insci. hull. Neap. nov. ser. V, N. A. VI, 1 p. 10 cf.act. ant. Ien.1831, 111 p.100. in Mommseni inscr. Neap. 154, 271 sq. Sall. hist. lib. III. fr.p.55 Virios sat multos invenio, Virrium diu luxuriosa C. Heusingerus luxunullum cf.etiam Mommseniä unterital. riosa I. F. Gr. | diu ad uarias omDial. p. 260. 267; et uiri quidem PB nium uoluptatum illecebras instrucXXXVI, 14, 1; at id a viro potius tum hisve similia s cf. adn. Drak. diu quam a Virio deduxisse videntur libra- ad vários usus (ad uarios terrae cf.PCh.l.9.3. || 2. quin] sic etiam usus s), omnibus voluptatium inleteste Gr. P: quia "P teste Alsch. C. Icebris instructa ci. Alsch. || instrucdeportet et PCM; déportet Romae

1 et W act. ant. 1847, 1014; fort. de- ta] Lipsius || 7. hánnibicus Pp. || caportet, et .... relinquat Í. F. Gr. | laui Cp: 1 perpelli ad vinum po3. uiri loquentis P uiro loquenti C. tuit] Wa cf. Alsch, adn.; sic scripsi, | 4. plebis PC plebs M. | 8. alii id cum meliora non haberem: Perolla haud Aldus: aliisitaut P aliis ita ut perpelli (sic certe Ber.) ad vinum poC alii ita ut c. | VII, 1. pacisque tandum potuits (Ber.) Alsch. per(pactique Lov. 5) cum eo conditio- hola uinum potui P perholla uinum 1 Des s pacemque cum eo conditio- potui p perholla uini impotui C

Lidi vol. II.

nes

perolla uini impotu c Perolla uincis quum eum I.F.Gr.: dum eum | XI, potuit s? edd. vett. Perolla pelli ad 1. divi divaeque] ci. Bekkerus: diuivinum potuit (sqq. cibumque etc.) dique P diuique p diuinūque C Divi inter al. Valla per illa (sqq. vinci po- quoque Aldus | 2. meliores feliciotuit?) Huschkius monum. ling. Osc. et resque 5. || 5. corona om. 5 (Cant.), Sab. p. 408 Perolla ad vinum potan- del. Iac. Gr. | 7.in]s: om. I ut quaedumimpelli potuit Alsch.ed.min. per- que Crevierius quaecunque ci. Inmoveri ad vinum potuit alteraci. Wa gerslevius **quaeque (fort. Apuloprovocari ad vinum (vel vino) potuit rumque quae) ci. Wt, act. ant. 1847, ci.Ww perpelli ad vinum potandum 1014 quaeque ex Apulis C. E. Putpotuit Wt perpelli vinum ut po- schius ap. Ww2. ||11. ad nosci. Drak. taret potuit Ww. || patrem P pr. Il ad c. 13, 3. | Hannibali tradidisse perturbationem] Valla: iterturba-se] ci. Alsch.hannibalilli tradidisse tionem P interturbationem rell. ut Pp hannibali tradidisse C Hannivid. omnes || causante.] P teste Alsch. bali se tradidisse s. || 12. uictoris I.F.Gr.: causa ante Gronoviani'omes" causā ante C. 1. 8. conuinio P. Glareanum, 1. F. Gr.: atrum P sa

ante corr. P. || verum] 'quidam' ante sanguinio P. || 9. veniam.. impetraturi] Valla: uenia impetraui P crum CMpsaecum Alsch. | essegrauenia impetrari P corr. CM uenia.. tes] I.F.Gr.: esse graes P del. p om. impetrari possit c. ll quod fecimus CM5. | XII, 1. aceruos P. || 2. haud PCM pr. VIIII, 1. audivit viditque] paulo coll. h. l. periocha 1. PerizoAlsch.: audiuiditque P uidit audi- nius i equitum PC at v. W act. act. uitque C rell. ) amens] I. F. Gr.: 1847, 1021. || 4. acies] Bas. a:actis amen P tam C. | 3. obstrinximus. 15. mittendam) mittenda Iac. Gr. | Obstrinximus, ut vel obstrinximus: 9.paeniteatne] Alsch.: paeniteatmë et ... armaremus? Büttnerus obss. p. PCM paeniteatne me s. | 11. tam 61 sqq. (obstrinximus: et ... arma- laeta I.F.Gr. || sint Bauerus, Rupermus? Rupertius) || manus] Iac. Gr.: tius || 15. seu Himilco seu Mago] mansis || 6. aliter 2. distincit F. Iacob- edd.: ut himilco seu mago < (Ber.) sius ep. ad Goellerum p. 404. I tor- ut mago seu himilcos (Hav.) seuhipescentne 5. || 7. non armati exer- milcoseo P seu himilcò CM.'| XIII, citus sustinerent Cc (non add. c) 1. scitu est] cs. scitumst P scitum Alsch. nec armati exercitus susti- est Cp: || 3. p.r. priore Heusingerus nuere vel sustinerent Wat, ann. phil. |_Punico] v. Walchium l. l. p. 216: 31, 198 act. ant. 1847, 1009 sq. armati|(Punico) vel Romano vel Italico vel exercitus vix sustinerent ci. Alsch. pugnatum I. F. Gr. || 4. nunc, dum in adn. 1 sustinere nequeunt, quem] vincimus I. F. Gr. 11 5. ego] P ante vel sustinere nequeunt I. F. Gr.: corr.: ergo D corr: pr.

CM

ergo ego sustineren]quem P sustinerem quem ci. Wt act. ant. 1847, 1011. | inani M. ll ut alia] Drak.: et alia CʻI. F. spe] (Ber.) I. F. Gr.: inanique P Gr." italis et ut alia Bauerus inaniquae CM inaniaque p inania | 8. atqui s. || 11. defectionis ab] I. quae cm. || 6. barcina (e sup. a spscr. F. Gr.: defectionesinissa ab P de- p) P barcinae C barchinae c. || 7. fectione inmissa ab c defectionem post Hannibali: viginti peditum add. inisti ab edd. vett. || 12. hostium inii, ci. Drak., viginti quatuor peditum quoniam] A. Rubenius: hosstřimini Heusingerus | xxx elephanti C. Il et quoniam (me sup. quoniam spscr.p) mille argenti] Alsch.: et argenti Pp hostiminime quoniã C. 1 8,2. (et) mille I.Ě. Gr. et argenti PCM et arBauerus | 6. id] it P se m.] 8. ad- genti multa s et argenti m.vcta (i.e. uentu Pc. || 9. uociferanti s I. F.Gr. mille quingenta) Muretus et argenti eo uociferante c. || commoueri CM M (vel Meta) talenta Kreyssigius || cum commoveri Wa. || 10. primam 7 sq. talenta d. dictatorque altera ci. I. F. Gr. | soci ante corr. B. || ale- Alsche talenta dicta. Arisque (velsexandriam" Cp. || 11. erat PC. | 12. natorque vel quaestorque vel prae

:

6

torque) Ios. Fischerus l. 1. p. IX sq: coeptae (coeptae corruptum esse vitalenta D. Bostarque ci. Ww2.1 detur Ww.) I provocantis] m: proXIII, 2. Pera] 1. F. Gr.: per cantis MC progantis P procurrenequom PC. || 3. descendit]PC, idque tes ci. Drak. || 5. cotidiana]I.F.Gr.: assecuti erant Lipsius et Freinshei- coditia siam P comitia iam Mp conmius: descendit equo s. || descen- tinua iam in ras. c cotidiana iam dite dixit quique capitalem M. Il pe- Alsch. 6. portis prodiret] scripsi: cuniae) M? s: pecunia || 4. spolis portis iret libri fere omnes portis foPC. 15. ut] P., Glareanus, 1. F. Gr.: ret 5? 1. F. Gr. portis staret vel poret at | 7. patienda] sic etiam P: pe- tis in acie staret (Wa) vel portis in tienda P pr. corr. perpetienda W ordines iret(Ww)ci. W portis esset act. ant. 1847, 1011. I 8. secunda si-ci. M. Hauptius 17. iniuriave] I. F. mulando] C et sic vei obsecundando Gr.: iniurise P iniuris Cmp(alterum I. F. Gr.:

secunda simulandas si- u sup. uadd. c) iniuriis vel intus vel in mulando P secum dissimulanda si- muris vel intus muris etc. s in urbe mulando M obsecundando ac si-W v. ann. phil. 31, 199 Alsch. || intus mulando W ann. phil. 31, 199 se ob- exoreretur vel intus urbis exoreresecundare simulando Freudenber-tur ci. idem Alsch. | oriretur Morigius ibid. 71, 728 sq. si clam simu- rētur c. || 8. sociorum] - Valla: suolando vel sed clam dissimulando vel rum || 9. destinata] et stationes I.F. secunda clam simulando vel assen- Gr. || vel (destinata) vel (data) Cresum simulando s clam simulando vierius datae CIÁ. Gr. || 10. idque edd. vett. secum clam (dissimulando, per C. 11 sq. moturamum (i. e. mosimulando) v.d. act. lit. Lips. 1815, turam vel moturum)Pmoturam tum 1640 sq. clam (simulando) Kiehlius CMp moturam dum edd. vett. || 15 sq. mnem. I, 99 sq. clam secunda şi- Romanorum amissis: sed Alsch.: mulando Strothius clam stimulando romanorum amisisset P romanoWalchius l. l. p. 36 sqq. || 10. Canusii rum amisisse C Romanum amisisse et §. 13 a Canusio Sigonius | 13. Ca- 1. F. Gr. Romanum suorum amiiatiam] G. Stierius v. lib. ÖXII, 13, sisse, sed ci. Wwlact. ant. 1847,1011. 6: galatiam | petit et inde per || 16. gesta est vel gestast] Freinsheagrum Otto l.2.p.36 atv. I. Fischerum mius, Madvigius ap. Ing. gesta sit 1.7. p. IX.|| Saticulanum] s: saucu- libri gesta (sit) Gruterus, I. H. Voslanum PMC saulanū C Austricula- siusł.l. gesta fuit I. Perizonius || vinpum Wwl. || Trebulanumque Clu- centibus] vitiosus h. l. videtur "Madverius Ital. ant. IV, 5 p. 1183 trabia-vigio l. 1. tum vincentibus (Lov. 5) nūque C. || XV, 3. visusus] C.E. Put- vel tunc vincentibus 6. | XVII. ad schius ap. Ww2. | 4. remanserint] s hoc cap. dicitur pertinere comm.quae(Lov.5): remanserant PCMs rema- dam Heroldiana Isleb. a. 1798 emissa nerent vel remanere I.F. Gr. reman- || 4. (inde)] Wwl cf. WtII.p.XVIII: sissent edd. vett. || 5. nec ea] Ms: ne K.l. înde BC, post obsidere collocant ea Pc, at cf. Scheibium philol. V, 135 $ in fide C. E. Putschius ap. Ww2. || neaea C. I quo quemque I. F. Gr... 7. casino] PC (Alsch. W): casilino 7. praesidi] pr. i quem conscientia vg. I eminus aspici]

Lipsius: nimis tentatae I.F.Gr.: quem conscientia accipi PCm accipi M novas acciri s attemptatae s (Ox. N.) || 9. consen-(mg. Gud.) Valla Cumis accipi s suatem) tatem P q. consensu ad-|(Lov. 4), Vallae adversarü a Sidicitemtantempq; ēsensūadtemptantē nis accipi ci. Ww2 laetis animis acC qui consensu adtemptantem Mcipi Putschius ibid. Casilinum acciri quem consensus temptatae Alsch. Alsch. I quid s (Hav.) Lipsius, altera cf.WtII.p. XVIII. || ad id]I.F.Gr.: ci

. I. F."Gr. v. sqq. || Óreretur tumuladie P ea die P corr. pr. C. | 15. tus], ut et ipse conieceram, F: orere!

1 equom P. I XVI, 1 sqq. recte distin- currunt P recurrunt Cp recurreret til Heusingerus ||4. coeptae, Roma- c occurreret Lipsius orereretur modorum] s (Ber.)"Valla: romanorum Itus prior ci. I. F. Gr. moveretur al

C*

« IndietroContinua »