Immagini della pagina
PDF
ePub
[ocr errors]

ritate sec. Modium)M. | XXXXVII, Bas. b: iam (om. Lov. 3) || adportari 1. vi] vg.: uel Bs'illis (Lov. 3) | 2. B. || 10. cum oppidum id Kochius 1.l. vanum) M: inanes in naue B. III, 15. || tanta insula et] M cf. Kr.: Boeotos] add. I. Perizonius cf. Heus. tantae insulae.

et Amynandrum 5 (al. ap. Dr.) LIB. XXXVI. I, 1. Cn. filium] M: vg. U. 4. gloriae] graeciae gloriae om. || M.] Sigonius: m. l consules] M. || 5. atque] et B. || Apamam] ex M: om. || 6. ut]B$ (Harl.): om. || ut] App. Syr. 13 notante Sigonio utrubi- om. 5 pauci, del. I.F.Gr. || 7. ut] om. que Heus. Kr.: apamiam | impo- Mog., del. Í.F. Gr. || acciperet et Bs suerat M: imposuit (inposuit B) || plerique || 9. mitterent B ante corr.|| 6. inclutam] B inclytam M: in- Romams' om. B. ||II, 1. [haud] ad id dultam et inductam s inclusam Ma Ma. [incerto] ad'id Kochius l.T. || id] iunctam Kochius 1. l. II, 14. || e] B: om. 5 (Lov. 6) || quae] om. B. || quod ex s om. s plerique || 7. quod] quasi cuiusque provinciae Seyffertüs ann. 1.F. Gr. II quod-esset, regni Mace-ph. 83, 826. || 2. populus Romanus doniae (Macedonici s ?) 5 (Voss. ?) eo] om. 5 plerique; al. ap. Dr. Il eo vg. | XXXXVIII, 2. Aetolorum tempore) om. B.' || bellum M' (?) Glareanus || 3. a quis v. d. ap: · Dr. | duellium B. || (esse) I. F. Gr. || cum tectis ita uersos refugientis B. 1 rege Antiocho esse edd. vett. || 3. erit] averso refugientis W. 6. umquam om. B. || 8. propraetore Bas. b., at v. nec arte nec] om. B. || 7. auro sem-Wi 208 praetore s duo | est] M: om. per B. ) unius] B: om. M; de s h. 1. | 9. citeriorem) ulteriorem Bs. || 10.

Dr. 8. uenit M. || 9. sed ut] M: successurus is esset M. || 14." trised | 10. petiit) $ (Lov. 1)? Bas. a: ginta] B5 (Lov. 2): cum (vel a vel et) peti B petit s. || tutissima] M: iustis- triginta || 15. et in] Bas. b: ut in M sima | XXXXVIIII, 4. haberent] in Bs. || III, 1. et] 5 duo, Mog.: om. || Ms: habent Bs plerique || 5. esse se- 4. comparando impigre classem s cuturos] om. B. | 7. quam ut isti M fere omnes comparando impigrum quam iusti B quantum isti ci. Wt; (classem) I. F. Gr. || 5. eis] Bs: his de s Dr. || 8. sint] M: sunt || et Me- M iis s. || 6. certarent B certarunts dos] edd. vett.: om.; exciderunt haec (Lov. 3)" || 8. eis] om. B. || 13. confort. post Elymaeos || 11. in) om. B. scripsisset et quos] om. B" || secum] | nihil] om. B. || 12. vos] M: om. lom. B. || ut ii omnes] Wt: uti omnes potius] Ms duo "(Wi 208): tocius B s ut omnes s uti homines Bs ut hi toties 5. || 13. dicunt s(Lov.3 cf.Dr.) omnes I. F. Gr. Crev. uti hi omnes Crev. Mä. interponi] Ms: interpo- Dr. || IIII, 1. et] Ms duo cf. Wi 208: nendi Bs plerique (Haasius ad Reis. om. || Philippo – rege] 5. vg.: phischol. adn. 594) || L, 1. absurde] om. lippo ptolomaeo aegypti rege B B. || 2. nec disceptatio nec dubita- Philippo et Ptolemaeo I. F. Gr. et tio] M: disceptatio (disceptio B.) | vel sic vel (Philippo-rege) Ma. Phigenti Achaeorum hostes] M: fidos lippo Macedoniae et Ptolemaeo | 4. enim] autem B. 1 5. tum] om. Aegypti s (Vict.) Crev. || Philippo Bs. (Lov. 1) || 7. militum]M:om. || 8. pollicente] Mcf. Wt praef. Ma: pol. et ab] s (Lov. 6 m. 2) I. F. Gr.: ab | licentes 2. a M. Il etiam] om. M? 9. ad Hermeum Ms (Ox. N.): om. || viginti milia] sic certe coll. Gelenio B; s ap. Dr. | LI, 1. Apollonis] B M 5: xx (B) vel viginti etc. Bs duv. adn. ad lib. XXVIIII, 10, 6. || 2. quo centa quinquaginta duo M?? || 5. trisunt templa quae] Bas. a: quoque ticū B pr. Is modia M. || decies cen(?) sunt templa quae M quoque sunt tena] Dr., num recte ?: mille s vg. templa Bs (al. ap. Dr.) || 3. gladios] M° 5 (Pal. 2) D. B om.s (Ox.N.) sexom. B. || 4. eos] caesorum numerum centa Wt. || quinquaginta s (Lov.3) inesse censet Crev. || pauci B. || 7. cf. Dr. || milia] om. Bs (Ox. N.) I (causa). Lipsius || loci] Ms: locum sunt] edd.: om. || 6. Romani) om. B. Bs plerique || 8. (non 7 ut vid.) exces- || (suorum) Duk. Wt. || 8. quingenta serant M cf. Wt praef. || 9. tamen][modia tritici Ms(Gaertn.) || trecenta

modia tritici M. elephantes & pauci | opperiretur M. || hominum] (Lov. 6 Voss.) | XXX B Lov. 6. || V, om. B: 14. specie] om. B Harl. I 1. agerentur Duk. I per] on. s VIIII, 5. paussaniam B. || 9. itaquej (Barb.) cf. I. F. Gr. | (venerunt) om. B. ) ab] M: om. || simul] om. B. 1. F. Gr. || 2. credebant] $ (Harl.)? | 11. dein] M: deinde 1. cæperunt edd. vett.: om. 1 6. (exercitus) I. F. B: coepere 5 (om. s duo).|| 12. castiGr. | 8. et huic M. || ad eos] om. M. Il gationibus] Ň (Voss. ) castigaVI, 3. a] om. B. 4. eamdem ora- tiones B castigatione s. l in ulteriotionem teste Gelenio M: eadem mo- rem MWt. I cui] quibüs B. | 13. rationē (moratione b) B eadem ora- quatuor milia] vg. : IIII B quatione al. 5. || est exorsus] Kr., quo- tuor s unus mille trecentos M. | decum ed. Ascensianae et Duk. h. l. di- ditioni Duk. || 15. (ab rege) I. F. stinguendi rationem sequor: exorsus Gr. a rege 5. | magno momento est Duk. exorsus libri 1 per] M Lov. I. F. Gr. | (rex) alt. I. F. Gr. ci. 2.: ad constitui B pr. 11 [quidem] esse ci. Wt. | X, 1. Cranonem] M: quid Dük. || 5. tamen] om. B. I. leni] Crannonem Bs (al. ap. Dr.) | proB Bekkerus, Ma: leui || 6. indictam fectus] M: om. || 2. Cieriam] scripsi edd. vett. dictum Ma. 1. 10. et alii] cf. adn. XXXII, "15, 3: Cierium Wt alii Lov. 2 Duk. || et alii cum Lov. 1. Cierum B Bekkerus Cyerum al.s. || | VII, 2. consilio B. I de Achaeis 4. praesentium Muretus || absentem deque Boeotia] M: deque Achaeis B.] 5. Malloeam] Bas. b: Malleode Boeotia Bs deque Achaeis et de lam Bs (al, ap. Dr.), || et depopulaBoeotia s (al.ap. Dr.) de Achaeis, de tus] Wt: depopulatus Bs depopuBoeotia Bas. b. 1 3. in societatem tusque edd. | 7. afferendam uim M belli 5 (Voss.) ? Bas. b. | (censeo) uim ad exhibendam s duo || apertae] Crev. | 4. sq. recte distinxit Ma. 1 cui] Bs Valesius: apertes a parte s aperquid M cf. Modius Ma qui Wt. 1 est] to et Duk. atque Vossius l. I. p. 286 esse M esse potest ci. Wt. || ut qui- || 8. aliis tuuc M. || 11. ab Larisa] bus] M: utrisque B cum utrisque om. B. || 12. ibi] M5: ubi Bs. || metaal. 5. || ac simul l.F. Gr. | noluerunt tus] M edd. vett.: om. || latius quam Bc. 16. cui] qui Bs plerique || cui pro copiis metatus Wt praef. ll quam simul in (si om. 5 aliquot) ci. Dr. pro copiis et plures M: om. | (et)]

B. per ipse B. 1 7. ego] MB (5: Voss. ?:): erat Bprs. 1 13. stare s'nonnulli obergo | quij M Lov. 2: quid 1.10. stare Duk. | rediit] M: redit B; des meam] MB: in eam et eam siam v. Dr. || 15. excesserunt M. | XÍ,1.a edd. vett. iam meam Ascensius | Chalcide (adalcide Bpr.) ad Demeutramque] offendit Duk.; inmerito triadem Bs plerique ad Chalcidem I qui quid Doujatius Ma: quicquid a Demetriade Lov. 6 m. 2. || 2. celeB quidquid s quid M Lov. 6 1. F.Gr. brabat B5. || quantas] M: quantum | erat] Ma: erit Ms om. B. || compa- Bs quantas tum s (Mead. 1) non ratus] MB Mog.: comparatum [ 12. improb. Wt; al. s. || 3. ad Boeotiam] hoc] Ms: haec Bs. || 13. ferae) s ac Boeotiae I. F. Gr. || induit 5. || 7. (Harl.) ? Bas. b: ut ferae M ? B5 via] M5: uiam Bs plerique || praeter] vel ferae ci. Wt praef. | cupienti] per M.| chalydonem B Calidonem M Ven. 1495: cupientes Bs cupien- s Bas, b: chalcidem M; al. s. || Matiss (Wt praef.), 1 14. mouebit M. | liacum] medium Heus. | 9. quaeve] coniungere M. l"coniungi M. I 16. quae Bs quaeque ci. Wt. || cephalaRomani] edd.: a romanis (cf. Dr. niam B (cephalaniae c. "12, 9 id.) Kr.)]] 20. te] om. B. | 21. optima] quam scr. rationem ipsi, ut vid., Livió om. Bo Bekkerus | VIII, 2. ab Aetolis vindicandam (v. V. Köhler qua rat. I. Gr. ] cum exercitu I. F. Gr., Ma. Liv. ann. usi sint hist. Lat. atq. Gr. p. p. 417 n. || indictus M fort. recte, vel 87 sq.) tironum causa non recepi || 10. Ma. coll., quil.l.l. XXVII, 30, 6; fort. dixisset et B. | 11. in potestatem] edictus Dr. | 3. ibi] Ms: ubi Bs potestatem B. | XII, 1. eos B. || 3.

Clyti] om. B. || accepta est] M: ac- () Vossius l. l. || 2. qui hac B. || 3. incepta rell. Duk.) || 4. coniecti] col- exuperabilior Minexsuperabilis lecti M. || 5. et mox] MB: mox || ab || 4. haec B. | inter] in B. est] et Clyto] edd.: ab exaclito (B) ei ab B. || munitiones — fuerunt] M: mueráclito libri rex ab Clyto ci. Wt. Il nitioribus tunc Bs plerique; al. 5 ap. 6. (territos) Wiedemannus l. I. p. 13 Dr.; totum h. I. temptavit I. F. Gr. || || 8. dato enim] s: dato ei edd. dato ualidiores impositae M; cf. ad h. 1. B. || Romanorum imperatorum s Kr. ann. phil. Iahn. suppl. 1, 60 sq.: Romanorum I. F. Gr. || 9. legatus ualidioribus inpositi (impositis) 1. Perizonius || accepisset] om. B. | Bs; al. 5 ap. Dr. || ille] sic etiam M XIII, 1. ante hiemem B. ] 4. rece- ut vid. coll. adn. "Gelen.: multo M pta] capta M. | 5. adventu] libri cf. test. Mog.; si sic M, fort. multo ille Dr. Kr.: adventum Mog. || 7. et Wt. || aliquanto genere M. | 5. feroequitibus quadraginta] M: om. 1 9. cissimae) bellicosissimae M. viobpugnari – Limnaeum) om. B. Il lissima) B: leuissima || seruitutis XIIII, 1. consul] om. B. decem] digna M. || 6. iam indej Ascensius: coll. Duk. adn. num. mutare nolui: iam ille (om. Lov. 3) 1 7. omittam] viginti s (Vict.) App. Syr. 17 1. F. Gr. M (s paucà): sileam || is] B (Lov. 17 || milibus) alterutro loco () I. F. Gr. Bas. b: om. || 8. ingratissima] leuis

, quattuor millia Bekkerus: ad III B tes convenerunt] M: uenerunt fread tria millia s vg. || 6. ab] ad B. ll quentes || Heracleae] M:om.Bs HeCieria] Bs v. adn. XXXII, 15, 3: v. l. racleam Vossius muris ci. Wt. || 12. ap. Dr. | 7. potiendae Bs duo || 9. atque] Ms (Gaertn.): anteque (v. l. excessitį discessit Bpr. || 10. reno- s ap. Dr.). || 13. nunc regis Bs fere vato] M: reparato l progressus] omnes. || 14. ortus] Lov. 6 m. 2 saM: profectus | 12. circa ea castella bellicus: ortū B portus et portas 5. || Bs circa castella I. F. Gr. || adpro- aperturis I.F.Gr. || 15. inde B. l qui pinquante Bas. b. || 13. consul pri- in gadibus B. 1 XVIII, 3. montis] mo mittere] M: primo missi (emissi om. B. || hostium] om.B. || 4. (Macepauci s) Bs consul primo misit Ma. donibus) I. F. Gr. || 6. prae se] lac. primo missis pr. not. ed. 1. F. Gr. || rel. om. B. || 7. ad pugnandum suis] 15. Spercheum] Dr. in adn., Kr.: M: suis ad pugnandum B ad pusperchium M Spergetum et Sparge- gnandum s. || 8. occidissent "Bs tūm s pergaetum B. | XV, 1. tum] (Gaertn.) || collem quum (?) appaom. B; de 5 v. l. cf. Dr. | etj om. B. I ruisset M"cf. Dr. || ÅVIII), 2. fue2.misit]B: mittit || Lamiam,] Duk.: rant regiis M?; de sv. Dr. J| 3. pro. Iam || 3. expleta] et creta M ex- pinquo] M: in(vel im)prouiso cocreta ci. Wt completa s duo || 4. an- gnitæ prore B. || 4. et angustiae] antea] M: ante | 6. appennini B. | 7. gustiae B. | omnium] M: om. | 5. est] om. B. | Achaci] Bas. b: et edentibus] M: dantibus l et] "M: achaei M om. "Bs. || 8. infra B, Bek- om. || optinuit] M: tenuiť || Scarkerus | poloponensus B. || 9. verso] pheam] Dr. in adn., Kr. ad XXXIII, Bas. 6: uersa Bs plerique (al. ap. 3,6: scarphiam ut vid. M tarpeiam Dr.)_|| 11. possent Bs plerique pos- B carpeiam al. s ad Scarpheam ci. set Lov. 3 | XVI, 1. portas] om. B. Wt. || 6. poterant Bs duo potuerunt

2. omnia] M: om., non improbante Lov. 3 || 9. rex] om. B. || ab effuso] Wt. || 3. exercitum) om.B, Bekkerus Bas. b: a confuso Bs (al.s ap. Dr.) || 5. utraque s duo I. F. Gr. || 8. (ut) | constitisset M constitit et constihanc I. È. Gr. || ut vertices) MB: terat bini 5. || 10. subsistentes] vel uertices s; de rel. h. 1. v.l. cf. Dr. I scribendum vel intellegendum esse adRomani possent] libri, Wt: Roma- mon. Crev. Ma.: subsistentis libri || nis posset vg. || XVII, 1. postquam 11. toto] M: isto (ipso Lov. 6) || 12. uidit occupata ab aetolis superiora quadraginta] centum quadraginta loca M. I peditum] militum 5 pauci; M. || 13.in ipso - quinquaginta]M:

post quinquaginta om. || XX, 1...: (erant) I. F. Gr. || XXIII, 1. arConsule – ducente] M: consulis mis magis quum moenibus se I. F. per phocadem boeotiae exercitum Gr. || 2. frequentes erumpebant; ducenti B; s ap. Dr. || ciuitatis B. Il quidäm I. F. Gr. || 4. et frequentes] 2. (dies)] Ma.; dies libri fines vel frequentes Harl. | et inpigre] potius fundos Seyffertus ann. ph. 83, (Lov. 2 Harl.) vg.: inpigre 6. mili826 sq: l quam in edd. vett. (Ma.) 1 tum] om.B. urente) urgente 5. 1 7. violatione] M: uexatione | Coro- cum] et quum (3) M. ] consul]om.B. neum B5. | 3. Antiochi] om. B. || | || et ex ratione] (M)Bas. b: et exspeItoniae] 1. F. Gr.: itonaeae M, om. ctationes et expectatio B et exspeBs. || statua] om. B. || 4. benefactis ctationem Lov.3 et excomparatione B benefaciis b. || 5. Tronium Sabel-ci. Wt. || 10. ipsi hoc] s: spe bacBet licus: thorontum B; de sv. Dr. || 6. ipsi [hoc] ci. Wt ipsi etiam Ma. ipsi tenuerant M. JI 7 sq. naves. quae] ex statione Seyffertus l.l. p. 827; al.5 nauesq; B. || novissimi] Bs: nouis-ap. Dr. | ex stationibus] M: ex stasimae s plerique | XXI, 1. sub ad- tione s expectatione B. || XXIIII, uentu s aduentu Lov. 1 || Tenum] 1. [iterum] intermisisset Heus. Glareanus: Teneum 5 (Ox. N.) Te-partibus] om. B. | 2. ab una] M: nedum Bs (al. s ap. Dr.) | 3. post una || Ti.] Sigonius: t. M om. Bs. || paucosque dies] M: paucosque per expectare M (Wt praef. Ma.): exdies Bs paucosque dies 5 duo || mul- spectantes , iussit] om. B. I 4. conta Bs. 1 4. dubium auctorem 1. F. currunt M. || 5. in - erant]"M: qua Gr. 1.5. traicit] B: traiecit || 8. ea- progressi erant || (in) Crev. Dr. I 6. dem ibị Bb. || 10. erat profectus] M: partim – partim] exó suis' Gelenius: profectus (profectis Bpr) est [ 11. partim per erutos partim M test. duodecim] M: x B edd. vett.; de sv. Mog. partim prorutos, partim I. F. Dr.] XXI, 1. P. Acilius pauci, M. Gr. partim per dirutos, partim Wt Acilius unus es M'. Acilius Dr. || 1 sq. partim s parti B. || 7. ex potestate] venia: et] ueniae B. || 2. ceterae I. M: om. || receptis] ereptis] Dr. | 9. F. Gr. ed. a. 1665 fort. "operarum cul- possent] MB: possint (possunt cod. pa; ceterae - aliquas Ienickius ap. Voss.) I (militum) I. H. Vossius || 12. Wt. I ab officio (sic edd. vett.) dis- traditus) edd. vett.: traditum (om. cessissent I. F. Gr. | 3 et duces] Gaertn.) || XXV, 1. obpugnabat] s duces B. | possint] possit Lentzius duo, Ascensius: 0p(s. obpugnabant in pr. gymn. Kneiphof. Regiom. a. MBS (circa thermopylas oppugna1852 p. 22. || incolomis B. | 4. est] bant M) || 2. intersunt] sunt iter om. B. || 6. aggred(i spscr.) consti- M. || 3. sed quia ci. Wt. Il cum] om. tuit B. | 7. partem extra muros, B. l' in tumulo est B. || tüm – videquae] Dr, in adn.: arcem extra mu- tur] sic B. ) saepe] poene M. | 7. abros quae M om. Bs partem, qua ex- sisteret] M (s.): abstineret" (B) et tra muros I. F. Gr. extra muros, abstinerent etc. Bs. l (quam Aetoqua Ma: | urbs]M: in urbe Bs (Gr. los)] Ma.: quam aetolos M cum AeMa., qui in ipsa urbe fortuito scri- tolis rell. I habere uictoriae M. || 8. psit) s oppugnanda Ma. || 7 sq. op- itaque Mš (Harl.). | recessum est pugnandam dedit regionem; a sinu ab Lamia M. || XXVI, 2. qui antea alt. Ma.ci. || 8.a sinu Maliaco, quae] M. || XXVII, 2. paucos] Dr.: ad M Spir. test. Gelenio: et regionem paucos 1 dimiserant M Wt praef. Il mella quoque Bș (al. s ap. Dr.) e re- 3. eiquej B: ei || 5. his parantibus] gione Malliaci sinus, quae ci. Wt. | M: parantibus (patantibus B) iis baebio B. || amniculo] M Spir. test. (his al.) Bs. ] iura] M: om. || 6. ac Gelenio (s?): amnis latere M test. rupissent] M:om. || 7. se] (M?) Bas. Mog. angulo Bs duo | Melana] M:b: om. || adfuturum] (M) Bás. b: melena Bs; al. 5 ap. Dr. | 11. Tum] profuturum || XXVIII, 1. composinunc M. | deserta, quae] 1. F. Gr.: tam] om. B. 1 2. in quo id] Bas. b: desertaque | fort. deserta (quae) linid quod B (Voss. :) id quod Gaertn.

inid quosrell. || 3.monoetam epiro- (cum Lallemando, ut edocet W): tantarum B cf. Dr. | 4. tradidimus] M5 tum Bs tanti s duo Duk. ; pars codd. duo: tradimus | te] om. B. || 6. iu- indut(s. c)ias post temporis collobebo] B Ma.: iubeo || 7. imperaren-cant || 6. est et] M: et || 7. Eleis] Ms tur M. || 9. conditioni Bas. b: con- (cum v. l. orthogr.): Aetolis (vel Etodic(vel "t)ionis || XXVIIII, 1. irae] lis) Bs. Il perfecta res] “exemplaria' uere M. [ 2 sq. recte distinxit I. Peri- Gelenië: perfecta Bs perfecta sunt zonius || 5. romanorumque M. | 7. edd. vett. I veniam] Seyffertus l. 6. p. iussum M: iussit | 9. magis] om. B. 827: eam MB ea s hanc vel illam | XXX,5.et facile] Bs: etid facile M Duk. alteram Crev. exulum causam id facilé Lov. 3 facile ci.I.F. Gr. || 6. Ma.; ipse propositurus eram alteram tum] tam I.F.Gr.) et uno]M: uno B causam aut causam Laconicam || et in set Harl. || Heraclea M Gaertn. Elei] om. Bs. || se Romanos] om. | XXXI, 2. etenim] edd. vett.: et B. || 8. consulem] M: consilium Bs Bs; om. Lov. 2 || et Elis] om. B. || concilium s: || 13. regis legatis] Bs: quae extra edd. vett. | 3. cogitatu- legatis regis Lov. 6 legatis Voss.? ros]B: cogitaturos se | 6. deducere edd. vett. (regis) legatis Wt. | sed] ci. Duk. 1 5. aut in posterum] M:in et Bs sed ets, del. ci. Dr. cf. Ww ad posterum aut || caveri] Bs Duk.: XXIIII, 40, 13 adn. || XXXVI, 1. post cauere M Lov. 2 | XXXII, i. pecu- proficisceretur sqq. - decerneretur nia] B: pecuniam || pactis B Lov. 2 om. B. || propraetor Glareanus || 2. || tradit B. || 3. purgare sese B. || 4. ergo] om. B.] uti de] 1. F. Gr.:" ut increpitabant] M: increpabant i idem (idē B) Bsuel de Mb Wi210 sq. imperatoris M. || 5. asper] M: asper 1 3. is) om. B. || 7. eo] M: om. || maira s fere omnes cf. Dr. asperae irae iori B. | XXXVII, 1.eius]Ms: enim. B asperior I. F. Gr. || igitur] M: Bs. I quo] om. MB. || haec iam] M: om. || 7. mari-terminos] Dr.: mari, iam haec B haec 5: 4. sibullinos quae .. sunt (sint Bas. b) terminos M sibillinos B. || 6. duxit B. || Bas. a mariq; (spat. vac.) intra pe- XXXVIII, 4. posterius alia om. B. loponnensum est termino B; de 5,1 milia] millia nonaginta M. || 5. qui omnes fere quod servant inter va- fere] om. B. || 6. quadringentos] rias corruptelas v. Dr. || XXXIII, 2. ccc B; de sv. Dr. || equos--septem] tum turbatio] Bs: turbatio $ tum M: om. I quattuor] M: 1 B vis cf. conturbatio 5 caussa perturbatio- Dr. || 7. ubiut] “exemplaria' Gelenii: nis Lov. 1 tum perturbatio Bas. b. ll ubiBsut edd. vett.cf. Dr. | scriptori] 3. omni spe] omni ope I. Gr. omni- Ms: scriptoris Bs. || XXXVIIII, 1. bus I. F. Gr. || infestiorum I. Gr. Il est] om. B. || 2. duodecim millia M: exspectabantį Bas. a: exspectarent decem millia vel millia decem vel de|| 4. turba erat ibi incondita] Bas. cem 5 X 0000 B cf. Wi 211 || septem] b: turbae erant ibi conditae B et sic M5: IIII B viII b: de al. 5 0. Dr. || 5. fere s v. Dr. || adverso] M(?): ad-ipse] M: ille Bs fere omnes cf. Dr. versa Bs fere omnes || 5. quia] quis ibi ci. Wt. 1. 8. etiamnum Vossius (Mead. 2) edd. vett. Il regi] om. B: II 1.!. p. 287 etiam tum ci. Wt. || 10. XXXIIII, 2. et si] si b sic B. || in- triumphaverint Crev. 11.XXXX, 2. ternicionem B Lov. 6; de rell.'s cf. meritum] Bas. b: meritis B merito Dr. || 3. quod] quos I. F. Gr. || tum] 5. | 3. exuerit) om.B. I 4. quot cum] cum Dr.1 7. fallit B. | rem publi- s (Lov. 3) Rubenius (i. F. Gr. Ma.): cum] 5? Wt r. p. s: reip. 5 (al. ap. quod cum 5 (Lov. 1) quod cum tot Dr.) r. B rem M. || 8. in duabus] Bs qui cum s (Buslid.) 1 5. parte diom.B. || (et victoriae-habere) Bek-F. Gr. caesi Lov. 6. 7. (credat)

. 1 kerus; ead. §. 9 post adiunxisse in- Crev. credant Lov. 6 I pro re ferenserit Ma. || duas] M: tot || Philippum tes] M: pro re ferentibus Bs; al. tot] M Bš: quot Philippum s? edd. ap. Dr. | dimittant] eo mittant ci. veti. | XXXV, 5. in tantum] scripsit praef. || 9. honorataque B

« IndietroContinua »