Immagini della pagina
PDF
ePub

oneratamque 5. (Voss.) ornatamque fere Bs fere omnes || dextrum hosti1. F. Gr. nasicae hinc imaginem um cornu Heus. || 5. iam] om. B, Ma. M cf. Dr. Wt. 12. unum] M: om. I l omnibus] MBS: omnes edd. vett., auri pondo]M: auri | quadragintaj I. Perizonius I (erant) Dobree l. 1. li sexaginta, quinquaginta M; des cf. totum h. I. distinzi secundum Ma. || 6. Dr. 13. militibus diuisit qui M. detergunt] M! Bas. b: defringunt 1 centenos] om. M trecenos Bas. Bs distringunt et destringunt al. s.

. | 14. se defraudaret s nonnulli || ||| deinde] om. B. || 7. quae compari] X-XXXI, 2. vel] s (Pall. Mead. 2) ed. (M?) Bas. b: compariş (Lov. 2) cum Camp. (I, F. Gr.): ut Bs (1. F. Gr. pari Bs quae pari edd. vett

. quum pr. not.ed.) om. Lov.1, Bas.but quae pari Marte concurreret ci. Dr. || 8. ci. I. F. Gr. | dubitare] Bas. b: du- quam] quem Bs. 1 9. fecissent] B bitabat || 3. enim] om. ed. Camp., I. F. Gr.: fecisset" (fecisse Mead. 1) del. Vossius etiam I. Gr. || 4. nuper] || unam] om. Bs. 11. extremus] M: om. B. 1 6. chersonensum B. Tom. Bs () Wt. || XXXXV, 1. fuga XXXXII, 2. et ab] B: ab || 3. adiit] coepit] vg.: fugam fecit Bs fuga ins (Lov. 6) 'Aldus: adit MBS ad id 5. cepit ci. Þr. || 2. potuerunt] de M cf. 1 4. maturandum ratus omnium] Kr. p. xc || erant] habuerunt B ante M:

T: om. I peloponensum B. || 5. Sa-corr. || 3. "substiterunt Bas. b. || 5. men] Sigonius: tamen (tam B) Bs [Cyssunte], unde Crev. Il qui õ et samum M. | Zacynthumque] Ms: Xxx B. || 7. Erythreo etc. s rithreo b Saguntumqüe Bs. i| petiit B. | et ritheo B. || terrae) om. Bs. | in] om. prospera Bas. b; fört. recte ex M. B. | 8. hiemps B. || 9. sunt] M: om. 8. constratis] Duk.: prostratis B | cornelios Bpr. | Africanum] rostratis vg. 1 XXXXIII, 1. fere] Mead. 2, Ma. (cf. Mommsenium CasM: om. Bs forte ci. Wt. || 2. Polyxe- siod. chron. act. soc. sc. Sax. VIII 588) nidas] vg.: Polyxenides Bs et sic g. 4, affricanum B: Africanus s Africapolyxenidē B c. 41,7 polyxenida B nus legatus et Africanus legitur sinc. 44, 1. etc. || 3. potuit M potuerat guli s Africani duo legatos Heus. edd. aliquot vett. (Asc. Mog.) || 5.non] om. vg. (I. F.Gr.) || intuentibus] Bs: vetusta lectio' teste Gelenžo (M): annuentibus et eť ruentibus et imom. I impares ferme pars s. 1 sé] minentibus s intentis I. F. Gr. eadem 'vetusta l.': ipse B ipsum s I. LIB. XXXVII. in periocha a victo F. Gr. | superiores (sic 'vet. lect.)-triumphavit librorum ordinem seret] Bas. b: superior esset B supe-vavi, ab Aldo prorsus mutatum, ab riorem esse et M test. Mog. superio- O. Iahnio restitutum, nisi quod is corem esse (scilicet add. al.) s supe-lonia - Bononia post concessae reriorem, et I. F. Gr. | varietate] vir- liquit || Pergami, Attali] s: attali tute Dobree l. 1. || 6. cum] om. B. pergami Naz. s (ál. s ap. Dr.) Attali tum 5. | inscite] în aestate 5: || in Pergameni ed. princ. | I, 1. institerram hostium] B edd. vett. : in ho- tere] s: institerunt B insistere Ms sticum secundum s(v. Dr.)vv.ll. I.F. tres || 3. praebuerunt B. | 5. arbiGr. 1 7. (se) I.F. Gr. | 11. tenuerant trium] om. B. eosdemque] Ascen

ceciderunt] ci. Dr.: tenuerant sius: eosque || 6. infecta] incerta cecidere Bas. b ceciderant tenue- M. 1 7. coeptum agi est] Bs plerique rant Bs ceciderant tenuerunt s duo cf. Krs p. 71: coeptum est agi Ms etc. | 12. a Phocaea] Phocaeam Lov. tres agi coeptum est s unus | inter 6 m.2 Duk. Crev. ad Phocaeam Lov. se] om. B. || 9. Graeciam] om. B. l se 3 Bas a (1. Perizonius, Crev.) || 13. [ei] ci. Duk.; [ei] iturum ci. Wt. | quinque] I. Perizonius, I. Gr.: quin- II, 2. additi M. || Romanorum] om. quaginta || paullulum Pal. 1 paulo- Bs unus | tria milia] trecenti M. || lum B: paullum || XXXXIII, 1. equitum B. | quinque milia] octosinistrum extendit] vg.: sinistro ginta M octo milia ci. Wt. 1 5. Miipse cornuimpetum extendit(osten- nucius] om. B.] deducere] M: tradit al.) Bs cf. Dr. || 3. ferme] M(s?): ducere (ad tradere adaptatum). | 6.

[hic] victos ci. Duk. I quae] om. B. || 'vetustos codd., qui egregium habeg. Brutus in Tuscos] M: Brutus rent, Gelenius h. l. dixerit unum cod. cos. (consul vel consulis 5) Bs Bru- Spir. (et edd. aliquot vett

. a Dr.l.)? | tus praetor s unus || 10. est] M: om. VIII, 2.fore] esse, ex adesset nif.or|| 12. eo anno] eaeque proximae M tum, B. Il et magnitudine] ut magnicf. Dr. || pars in Aetoliam) Crev. I tudine Bs plerique fort. recte || 5. obIII, 1. provincias] Ms: prouinciam tinendas B. | 6. viginti] MBS pleri(prouintiam B) | 4. a Laurentibus que: decem" s duo duobus edd. I codd. duo Krehliani Prisc. VI S. 17 equitibusque] M: equitibus quinp. 684 P., non improb. Krehlio, at cf. gentis] MB: centum || 7. ThyatiKr. 1 5. diis fieret, decemviri ex li- ram] M idemque varie corruptum bris "Crev. diis decemviri ex libris rell.: Thyatira Bas. 6. | liuius B. || Vossius cf. A. G. Crameri opusc. p. VIIII, 3. ad] om. B. Abydon] 5 94. | 8. eosdem] eos B. || MII, 1. ii duo: abyde Bs tres Abydum etc. 5. || omnes] Dr. hi omnes MB: biduo 8. Seston] M(s): sestum Bs; al. sap. omnes s plerique duo homines etc. Dr. || ob(et op)pugnandam] M (s): al. 5. 11.3. Romani sociique] B: ex op(et ob)pugnandum B5: || 9. armaRomanis sociisque || 5.xxxv.remes tis] M: om. || X, 2. animi] unum B. .|| viginti triremes] M: om. || 8. I. F. Gr. cf. Duk. et Dr. adn. 1 4. ea] quia] quis unus? Bas. b. || 9. a] om. haec B. || aut tegende B: aut agenB. IV, 1. ingererent B congererent dae etc. s ac'tegendae ci. Wt. 1 5. ci. Wt. || iam] M: om. || 2. tunc] M: aperit] M: om. rell., () 1. F. Gr. || quidem Bs (om. Lov. 2) tunc quidem eius] om. M? || 6. ibique] ibi quum ci. Wt. 1 3. pluribus] multis M. || 4. | 7. se ea] interea M. || 8. eo] M: ire M. | habebant B habeant" ci. et || eum] om. B. || 11. cum partem Wt. || Amphissa] sic etiam B ex sil. samum B cum ** partem Samum Kr. c. 7, 11: amphisam Bs et sic am- Wt. | ipse Panormi substitit add. phisa etc. B c. 6,2 c. 7, 7 bis amplis- Crev.'|| XI,3. (ad Sipylum) missum] simam eodem illo loco (6,2).|| 5. com- Crev. prob. cum al. tum Ma. 402: minisci] spat. rel. om. B eminisci s. || missum ad sipulum M ad Sipylum 6. machinas 5 pauci (?), vg. I VI, 1. (sypilum B) missum rell.; cf. Gladecussus murus] B. erat] öm. B. Il reani et Doujatii adn. || tegi] regi s 2. tredecim] Sigonius: tribus | iam refici ci. Dr.; cf. Crev. | 4. in] add. enim B. || in sinu Maliaco Bš fere ed. Mediol. 1505. || 6. hic M. f cum] omnes cf. "Gr. et Dr. || 4. Consul]M: M: om. || ut] M: om. || parte] Ms: om. || ab sex milibus (millibus M)] classe Bs. || teneret] M: tenere || 8. MWt: sex milia (millia al.) Bs in portum] profundum B. || ex loco sex millia etc. 5 cf. Tillmanns l. l. p. superiore telis] ci. Wt: ex libri (cf. 53. || 6. ab Hypata] M (Lov. 6?): ad Dr.) telis Ascensius || 10. fauces atHypatam s; om. B. || Aetolorum] que B. || 13. duabus "Cois] sic vetus om.M? || et in hispania M. || 7.adito lectio' teste Gelenio, cois duabus consule".. retulerunt Vossius || ret-M test, Mog.: duabus copiis | 14. tulit] reddidit I. Gr. | VII, 1. me- procul ab rhodiis M ? cf. Kr. 1. XII, tuebant redire ne in corpora sua 3. emissa] s duo ? Aldus: omissa saeuiretur M. || 2. redire] h. l. Bas. b 4. inflatus] elatus M. 1 5. Seleucij (cf. M g. 1): venire . vel. venire (om. s duo? Aldus: Seleucia || 6. cum] in vid.M.) || 9. fidelis]M: fidus || desti- B. || 7. rhodi B. II. clade B. || fuerat] tuit s cf. Duk. | 10. optime placet om. B. || 10. Teiorum] Med. 1505: explorabitur M. | 12. noua re eum pelorum 5; al. s ap. Dr. || 11. in B.. I quicquam velle] om. B. || 13. incertam] MB (5 duo ?): incertum ubi] om. B. ] 15. et] M: om. ex- et incertam || miseruntj inmiserunt cepit s unus . et prosecutus] Mg (aut se inmiserunt) recte fort. Seyfplerique cf. Dr.: et ipsos secutus B fertus l. I. p. 827 ierunt Ma. transmiet ipse prosecutus ci. Wt. ( (ad) serunt Kochius l. l. II, 15. || 12. ex1. Gr. || egregium] regium M, ut aspera fluctibus maris sim. s non

nulli, unde exasperati fluctibus M. || 5. ii] Bas. b: ibi M om. Bs. || maris ci. Dr. | XIII, 1, praeterve- perire sinerent] M: perire liceret hentis classis) M? Bas. b: praeter s duo perisse liceret Bs. || 6. effuuehemtis classis B praeteruehentes gere vellent] M: effugerent || 7. etc. s praetervehenti classi ci. Wt. I suas] M: duas si] M: om. I adoreretur s (Lov. 4), abstineretur M. || 8. pacatis ceteris]

| oppugnatumne Bekkerus || "4. noctem totam] Bas. M: pacati. Ceterum s coeterum B. Ī b: nocte tota Bs; al. 5 ap. Dr. || de-9. deinde] inde B. || ab regia classe] currit] M: currit || 9. (iam) Crev. I Wt praef. ab classe regia Modius: iam] M: om. Bs in s. ) 10. inde M ad regiam classem M (ad classem (Lov. 4): unde | 11. et] om. B. || regiam neglegenter inde Modius), Rhodio] I. Perizonius : rhodiorum om. rell. | 10. ea] M: om. Il possetXIIII, 1. phirei B Piraeum Vossius ne.. stare] M: utrumnam (utrumne || 3. Chium] h. l. add. Duk., ante tra- Handius Tursell. IIII, 21).. stare iecit Crev.: om. || crebris] om. B. | 5. posset || cum] et Vossius | non ut] om. B. | 6. reducere M deducere posse) om. B. | XVIII, 1. filius] ci. Dr. | XV, 2. extracturi] M: de- MBs duo: om. 11 2. in fines] fines B. tracturi" || obstruatur] (Lov. 6 ?) ed. || dum .. obpugnat aut quum obCamp.: instruatur || sin) sive Vossius pugnaret ci. Dr. | is] om. B. || opIl quid] cf; Wt präef.: quit B sit, pugnare M. |1,3. ob(aut op)pugnanquid edd. | 4. possent M. | habe- dam] Bs: ob(aut oppugnandum bant B. 1 6. Patara] B Bas. b.: Pa-Ms duo | 4. excursionibus] M: extaram etc. s. || adiungenda] 1.F. Gr.: cursione Bs pauci excursatione s. || adiungendam Bs adiungendum s. | levisque] et leuis B. || 7. in] Bas. 6 9. haec] M: om. Bs ea ci. Wt. || XVI, ex Mut vid.: om. || eratj om. B. || pau1. zmirneis B. 1 2. Halicarnassus, cis] cf. Wt. || admixtis] s (Voss.) ? Cous, Cnidus] "Heus. cf. Kr.: hali- edd.: admixtos || milites] om. Bas.b. carnassus cnidus cous M; om. rell. || emisit Bs. || 8. cum praesto fuis| 4. sq. post mare sqq. - mari) om. sent] M: cum profectus fuisset Bs B. 16. Phoenicunta] M: poeni profecto cum praesto fuissent ci. cuncta B; s v. ap. Dr.; Phellum Wt. || equites]MB: equitum | expeI. Gr. || 8. zmirneorum B. || 3. ad- diti] M: expeditis | moverent Roëluersus paucos leuibus et M. || ex- lius || 9.ibirursus] ubi B. || ab Samo] cursionibus] M: om. rell., armis ci. M: om. || moverunt] uenerunt M. I Wt. 1 post lacessebatur sqq. con-10.est et] est B. || 11. agendum pars serebatur] M: om. | 10. ab] ex B. I s. | pace] Moguntini: pace esse libri, Livium] om. B. || 11. etiam nauales in quo aliquid latere opinalur Wt. li M. || remigum turbam] Ms: naua- 12. copiis] om. B. | sex] septem M; lium remigum turbam B edd. vett. 6 v. ap. Dr. || XVIIII, 1. adhibitis nauium remigum turbam. 5 (remi- et] adhibitisque Madhibitiss unus || gum turbam) aut et remigum tur- consilium habuit. Rhodii] M: om. bam Crev. | 12. atque in] M: ad B5 || 2. moenibus] om. B. | non iussu] et ad s. || 13. omissa Patara (aut M: iussu Bs iniussu s (I.F.Gr. al.) et Pataram) amplius temptandi (aut iussus unus || pepigerimus]Ms pauci: tentándi)] s cf. Wi 28, 209, t, de peregerimus 5. deinde] om. B. 7. gerundio et gerundivo p. 117 adn. 238|evastatis] Modius: euastandis MB coll. Haasio ad Reis. schol. adn. 594: uastatis et uastandis s. || nobilitapatarā amplius temptandi B omisso tae s (Lov. 1) I. F. Gr. nobilitātē s conatu Pataram amplius tentandi (Lips.) || 8. Adramytteum) om. SigoAscensius (cf. W11, 12 adn.3) omissa nius, dėl. Crev., Duk., at cf. Krs 70 || Patara amplius tentandi spe Bas. b XX, 2. temporibusque] M: stationiomissa spe Patara amplius tentandi busque | sumpseruntj cf. Walchium ci. Dr. I 14. tramisits (Lov. 4) Bek- 215: sumpserant M. || 3 sq. ita etc.] kerus l"in Italiam] om. B. | XVII, recte distinxit Ma. || ne ut in s unus í 2. eo]" om. B. | 4. respondebant qui] edd.: om. || 4. postquam] M:

?

quicquam B nequicquam rell. || 5. Lachmannum de font Liv. 11, 82: in pars] om. B. || versi] M5 unus: om. altero cornu ci. Perizonius et vel sic 1.6. iussa] M: portam || adiit M (ad vel in laevo cornu Crev. dextrum id s unus) | 7. sexcentos s ducentos cornu aut (in dextro cornu) ci. Dr., M. || consedit]edd.vg.: considet libri al. Heus. || 6. reficerentur MB. | viet edd. princ. l 8. paulisper) om. B. res] om. B. || 7. trepidationem) M: I nec ipsi quicquam] M: nec quic- expugnationem Bs exsternationem quam Bs nequicquam s. || 9. quie- I. Gr. || prope] s Ma. 215: ac prope tus s plerique (Besslerus n. ann. ph. MB prob. Wt. | 11. victus) MB: suppl. x, 575) | 10. quantum potuit] ictus s invictus Heus. | victus uno] M:quam posset || 14. rediit M (Lov. ictus animo Kochius l. 7.). Nec tum 2)|| XXI, 2. expectaverant] M: ex- quidem Böttcherus progr. l. a. 1838 pectare B exspectauere s. || 3. dum] p. 9, ni cum cuperet sit tum cum cuM: cum (quum Gaertn.) l' eodem] piebat; et id probavit in progr. a. eo B. || 4. Romanus et Eumenem ad 1839 p. 79 | audebat] suspectum edd. post Parm. a. 1480 vg. || venisse) Crev. * * audebat, praeterea de deom. B. || 5. et Crene] vg.: crene ve- sperabat et de desistebat cogitans tus lectio' (M) teste Gelenio et prinnæ Wt ambigebat Doeringius (Heus.); B et prinae et et prine et et prime locus nondum sanatus | 12. (et) Heus. etc. s. 1 8. videretur .. posse] B Bek- || id ne (s duo), vg. || 13. ut] M: om. kerus Ma.: uiderent non posse i patara expugnanda B pataram (Krc 277) || XXII, 1. et] om. B. expugnandam s plerique || XXV, 1. praeparare] s (Lov. 6)? Bas. b: laetitiam romanis M. I iam] M: om. praeparari | 3. Peraéae) I. Gr.: || nuntius uictoriae M. 1 2. profeperea B per ea et perrea (Thuan.) et ctio Antiochi] MBs plerique: al. s v. parua 5. 1 4. tres apertae naues B Dr., edd., Vossius 1. prohibuit) $ apertae tres naues M. | XXIII, 2. (Lov. 3) Modius: prohibuerunt í 4. (ad) Vossius | 3. ab Aspendiis] M: circa se] se circa s nonnulli circa ad aspendiis Bs (Lov. 2); al. 5 ap. N. Heinsius(cf. Dr.), Heumannus, in Dr. || ad Sidam] M: om. | iam] sic se loci nomen latere censet Wt. 1 6. etiam M (smss.') teste Gelenio: om. M et] s pauci: om. || 9. in Hispania retest. Mog., del. I. Perizonius | isse ges] M (mss' teste Gel.): Hispaniae Perizonius || 4. est] B: esset M; des reges s bispaniae regem B. || 13. h. l. v. Dr. | 5. et quattuor (s. qua- edocuit] M: docuit || XXVI, 1. post tuor)] Ms: quattuor (s. quatuor; III visendam intercidisse quaedam censet B.) | (habebat) 1. F. Gr. Duk. habe- Tillmanns l. l. p.53 || 6. Epheso] om. bant 5. I et hi] s suspectum Wt: et B. | 7. quos] et eos Ma. || 8. et ad] hii Bs et ii s et alii Paris. a. 1573 ad B. || 10. obfendebat] "detinebat unde et illi Perizonius cognove- M. I 12. et [ante] tenuerat Otto l.l. runt] B: cognovere vg: || 6. et post- p. 77 (des cf. Dr.): || et dicere , ] ut quam] postquam B. ||*7. ab regis duceret; M. || 13. hosti] (M?) Bas. MB cf. Besslerum l.l. p.569 ab regiis b: om. 1 XXVII, 2. quae obiecta 1. F. Gr.: ab regio 5, apud regios ci. M. | 5. ad id] M: ob id 's ob itB.] 6. a Dr. et Dobreo spreta (ab regio) profugerunt B. | 7. Samumque] LeDobree l. I. || 8. agmen] om. B. i 10. bedumque Glareanus | superimnec sic in altum] M." (mss.') teste pendentia ci. Kr. I promineant]om. Gelenio : : nec in alto B Eudamus in B. || XXVIII, 1. oculis] agris M. || altum M test. Mog. et sic feres v. Dr. 4.die] Bs: om. 5 pauci tempore Crev. | ut] om. B. I 11. agmini (s duo) D.1 | 6. portus] om. B. || 7. portus] om. Heinsius: agmine | XXIIII, 2. ro. B. 1 8. nocte] (M?) Bas. b: inde nostro] MB, quod ante proram collocat cte"|| XXVIIII, 2. ad insulam] M: Heus.: porro || si quae concurrerant ante insulam || 5. suam] vg.: suas M si qua concurrebat Lov. 2 || naui vocc. vario modo collocatis libri || 6. M (Voss.).|| 3. iam] om. B. || declina- substitisset Ms (Harl.) | ad] in B. # bat B. || 4. in dextro cornu] cf. F.lconscenderet M conscenderetur cz.

[ocr errors]
[ocr errors]

Dr. | 7. cernerent] B$ plerique: cer- in eo tumultu delapsum ex equo neret Ms. | erant) M (5 duo?): erat Kr. delapsum equo B. || 7. illud saBs est s dúo || XXX, 1. quinque et tis] om. B. | XXXY,"2. zmirnam viginti Sigonius, at ef. Dr. || 2. (na- B. || 3. Lysimachia iam] (M?) Bas. ves) I. F. Gr. | romam M? (Rho- b: "lysimachiam B Lysimachia s. dios)] Ma.: rhodios Ms rodios b lo- || eas — alias] aut Ionicas, quae dios B., al. ap. Dr.; regios I. Perizo esse et Aeolicas, si quas aut eas, nius 1.4. aduersae unus auersae quae .. esse Ionicas et Aeolicas, si duo adversas I. F. Gr. || prora] M quas Tillmanns l. I. p. 54 1.quas cf. Wi 204: prorae Crev. prope B5. ediderint] Ma: quas ediderant, || 5. qua concurrerat] M: quae con- Dr. non improb., M quod – fuerint currerant | obruebatur] M: obrue- Bs quae – fuerint s. 8. nam] M: culo] Ms pauci: proelio || terreban- pollicitus est] Wt: est pollicitus tus Bs. Il et - ventus] M: ephesum Aldus pollicitus libri || 4. chersones| secundus ventus

petentibus (?) ci. sum B. ll tanquam M: om. || a Ms: || Wt. capessunt fugam] MB: pe. 7. desiderabit; publice] Bas. b: tunt fugam s pauci petunt fuga rell. desiderabit (sic etiam M) publici B || 8. tredecim M; de 5 v. Dr. | 9, an- desiderat, sed publice (publici al.) cora] Bas. a: in ancora (anchora s desiderabit. sed publice Aldus | B). | excussa e] Bas. b: excussæ B habeo Bs nonnulli 1 8. est] om. B. excussa 5. 1 XXXI, 1. pravo] om. Labi, nuntia] lac. rel. om. B (de 5 cf. B. || 2. per totam hyemem (7) M: Dr.) |.XXXVII, 2. obiectus B. || 3. totä hieme occasionem] Bs: oc- fort. (in) Duk., Crev. || 4. et Eumecasiones || 3. nec] M: non || 4. in nes rex] Bas. b: et omnes Eumenes Cappadociam] M (Lov. 6): Cappa- rex Bs omnes et Eumenes rex et et dociam || auxilia] om. B. || 5. hosti- omnes rex Eumenes etc. s et, omisbus s unus (Dr.adn.) hostiset hostes sis rebus, Eumenesci. Dr. || deinde] al. 6. 1 7. traiciendas]et traiiciendas MBS: al.'s ap. Dr. | aliquot] (M) Allibri Ma: traiiciendasque vg. || ire] dus: aliquot deinde Bs (v. l. ap. Dr.) Ma.: iere | 9. ubi] M: urbs Bs; al. aliquot deinceps ci. Wt. || cum] om. ap. Dr. | XXXII, 1. aut scalis] om. B. f hiemps ex hiepms corr. B. | 8. B. I opstinatos B. | deinde 5 ple- quam in] B, I. F. Gr.: quam ut ins rique | 9. dari] B I. Perizonius: dare quam ubi in Heus. || 9. duo] M: || 10. nihil] om. B. I hostile] M (som. || recepit se] (s pauci) vg.: receduo?): hostiliter || 13. imperio opu- pisse etc. s recepit Bs unus | et] B lentiora M. || hiemps B. | XXXIII, Kr.: om. rell

. (I. F. Gr.) || se trans 1. Aeniorum Maronitarümque] cf. Phrygium I. . Gr. | circa] Lov. 2 Heus. 1 2. id - fuit] cf. Crev., Dr. Kr.: circaque | 10. ne, si] Bas. b: laetior (id sc.=propter id) Vossius i nisi M ne B ne dum ś (cf. Dr.) 1 sibi] h. 1. addidi | sibi proposuerant. XXXVIII, 1. Hyrcanium ci. Dr., Bas. b proposuerant animis Wt. cf. $ ibid.' || 4. dein B. || et] add! 3. ibi] om. Lov. 1 sibi B Harl, mg. Duk. Crev." Dr. || Romanorumque | 4. cherronensum B. 1 5. (tum)] Lov. 3 Glareanus" || 5. biduum] om. Wt praef, om. vg.; videtur ex v.7. B. || 7. in statione] Bs: qui in statransitum, tum ad transire spscr., tione 5(I. Gr.) || hi tamen)B(cf.Kr. ortum (transitum edd. vett.): tum Bś Wi 210 Ma. 305): duo tamen millia cum Lov. 1 || 7. erat] om. B. || dis- (al. ap.Dr.)sduo tantum millia I.Gr. iunxerant]M: deiunxerat aut deuin- et tamen Bas. b. || a]om. Bsplerique xerat B; de sv. Dr. | XXXIIII, 1. || 8. campum M. 9. , ita ut - abesimpetrabilem] M: inpraestabilem sent. Antiochus

signa ci. Wt. 11 B praestabilem 5. 13. åb rege s. || 5. XXXVIIII, 2. fore] om. B non imOreum] Bas. a: Oricum (al. Lov. 1) prob. Wt. 117. duae alae sociûm | 6. in eo equo] M: in eo tumultu Crev. (cf. Wt praef.) duae socium delapso equo s plerique (al. ap. Dr.) lalae Heus. Il quadringenos] Bas. ba

[ocr errors][merged small][merged small]
« IndietroContinua »