Immagini della pagina
PDF
ePub

plerumque consentit. Et cum, ut supra dixi, mutationes orthographicas in adn. crit. singillatim indicandas non putaverim, has infinitivorum emendationes particulaeve av adiectiones suo quamque loco commemoravi notata ubique codicum scriptura.

In ceteris paulo tenacior fui librorum scriptorum memoriae minimeque hoc adnitendum duxi quo in genere persaepe Cobetum et Herwerdenum, aliquoties etiam Madvigium, Meinekium, Stahlium peccasse censeo ut receptis incertis coniecturis aut deletis quae minus placuissent asperitates sermonis vel tollerem vel lenirem. In quibus quidem naevos ipsius scriptoris, non librariorum vitia agnosco. Nempe si Thucydidis dictionem, contempta librorum auctoritate, ad aliorum Atticorum, Lysiae, Isocratis, Platonis elegantiam revocare propositum esset, multo etiam plura essent mutanda ac denique Thucydidem e Thucydide expulisse videremur recteque argueremur tanquam in vili corpore, sic in gravissimo scriptore urendi secandique experimentis grassari.

Ergo codicum scripturam servavi ubicunque aliqua eius tolerabilem in modum interpretandae facultas esset; iis vero locis, haud sane paucis, quos corruptos esse satis constaret, si certae vel probabiles emendationes coniectura inventae essent, eas recepi, plerasque aliorum, paucas meas, indicato quidem in adn. crit. suo cuiusque auctore; aliquoties tamen, etiamsi librorum scripturam corruptam esse mihi persuasissem, quod nulla propositarum emendationum placeret, satius duxi quod codd. darent interim conservare quam corruptorum in locum dubias coniecturas substituendo obscura reddere obscuriora. In talibus locis subinde eas virorum doctorum coniecturas commemoravi quae probabilitatis quadam specie commendari viderentur, reliquas omnes tacui. Contra utile duxi in adn. crit. indicari, quibus rebus a novissimis Thucydidis editionibus, Classeniana, Stahliana, mea scholast. 3, haec editio discreparet.

[ocr errors]

ADNOTATIO CRITICA*).

[ocr errors]

--

[ocr errors]

1, 1, 1 oav codd. quasi omnes. Alterum et veteres lexicogr. agnoscunt et post Dukerum probarunt complures. 2, 6 Meroinías is codd. Emendavimus ipse et Ullr. 3, 5 §vvežñldov Cl. St. de coniectura Cob. – 7 ἀνῳκισμέναι Cl. de coni. — 9, 3 καὶ ναυτικῷ τε codd. (praeter unum qui te omittit) Cl. xai vavtixão dè St. de coni. Rsk. 10, 5 your codd. (praeter duo qui ovv habent). Emendavit Bk. - 11, 1 eneidń te Bh. de ἐπειδή τε coni. Bk. 2 post avtεixov cum Cl. comma posui pro maiore interp., ut sequentia pars essent enunciati relativi. St. seclusit prius slov de coni. 12, 3 axioav Cl. Bh. cum perpaucis codd. 13, 1 yɛvouévns Cl. - 16 Baσιλεία pro εξουσία Cl. Δαρείός τε St. 17 τύραννοί τε St. εἰ μή τι St. Seclusa cum aliis pro interpolatione habeo. 22, 2 лɛρì tôv ällwv Cl. de coni. περὶ τῶν ἄλλων Linwood. 24, 3 ἡ τῶν Ἐπ. πόλις seclusit St. de coni. 5 πeleóvtes St. de coni. Haasii. 25, 4 nai xenμátov codd. Bh. St. Emend. Huennekes. St. de coni. лolɛμɛiv parenthesin fecit St., quem secutus sum cum Cl. Sic sententia, dvaxólovdos facta ob interiecta, continuatur per epanalepsin verbis лávτov οὖν κτέ. 26, 3 éπidεixvúvtes Cl. St. cum cod. Vat. 27, 3 žvμñqonέμyev Cl. Bh. cum optt. codd. Vide quae supra diximus de horum infinitivorum ratione. 28, 4 ἀπάγωσι άnaywoι St.-29, 4 avtavayóμevoi codd. Emend. Cl.—30, 3 TεQuóvτI Cl. St. cum uno cod. 33,1 κατάθησθε vel καταθῆσθε codd. Εmend. Kr. - 3 και ante προκαταλαμβάνοντας secl. St. de coni. — 5, 3 el te pro sita St. de coni. Kr. 36, 3 καὶ τῶν Κορινθίων Cl. 37, 2 οὔτε παρακαλοῦν

[ocr errors]

ὁμοία

[ocr errors][ocr errors]

*) Compendiis nominum usus sum his: Bk. Bekker, Bh. Boehme (edit. schol. 3), Cl. Classen (libr. I et II ed. 2, III et IV ed. 1), Cob. Cobet, Dobr. = Dobree, Herw. = van Herwerden, Kr.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

non diserte additum est lectionem sola coniectura niti, intellegi volo in parte codicum eam inesse.

[ocr errors]

Tes aloxúvεoda secl. St. de coni. ut interpretamentum, quod unde involare potuerit vix divinaveris. 4 alterum oлws secl. St. de coni. Cob. Toode codd. Emend. Hertlein. 38, 4 έлioτоατεúοuev codd. Emend. Ullr. — 39, 3 xowvwvýoavtas Cl. 47, 1 Miniádns St. cum κοινωνήσαντας volg. 49, 3 roоoßάllolev codd. Emend. Bk. 6 of Κορίνθιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι secl. St. idemque scripsit ήσ σῶντο τότε pro ἡσσῶντό τε de coni. - 7 ἐγίγνετο Cl. St. cum Vat. 50, 4 άvτέnlεov codd. praeter unum. 52, 1 ẞovlóμɛvaι St., deceptus errore typogr. editionis Bh. 56, 2 τιμωρήσονται Cl. St. Emend. Kr. dúo Cl. de coni. G. Hermanni. лqαббov primus secl. Kr. de coni. runt Cl. St. cum Vat. et paucis aliis. óvras codd. Emend. Ullr. Bergkii.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

57, 6 déna codd.

58, 1

αἱ ante ἐπὶ eiece

61, 1 ἐπιπαρ

4 és Bolav St. de coni. Enioτqέpavτes codd. Emend. Pluygers.

62, 1'Olúvio Cl. cum volg. et multis codd. τῶν Που τειδαιατῶν St. 63, 1 your codd. Emend. Pp. 64, 1 Tεixos secl. Cl. de coni. 68, 1 comma ante s τοὺς Tous posuit St. - 69, 2 vvv tε codd. Emend. Steph. 4 ἡσυχάζετε γὰρ St. 70, 2 å av Cl. de coni.

[ocr errors]
[ocr errors]

-

[merged small][ocr errors][merged small]

geldev St. de coni. Ullr. – 72, 2 ἀποκωλύῃ Cl., perperam me iudice. Vid. ad 6, 21, 1. 73, 2 ὄψεις St. cum volg. προβαλλόμενα Cl. de coni. 74, 1 τριαxooías St. cum paucis deterioribus. τῶν parum firmum est a codd. Fortasse duo uoigaι recte a quibusdam intelleguntur ducentae e quadringentis. 78, 3 d Cl. de coni. 4 εἰ δὲ μή pro ή Cl. St. cum codd. plerisque, sed glossemati similius est si de μý. — 80, 1 of rolloi codd. quasi omnes (praeter Vat.) et Bh. 4 Tour St. de coni. Kr. 82, 1 τὰ αὐτῶν Cl. St. 2 σακούσωσι Bh. 5 πράξομεν Cl. St 87, 1 ΛακεSapovíav secl. St. cum Kr. 6 τοῦ λελύσθαι tacitus secl. St. de coni. 90, 2 ξυνειστήκει Bh. cum codd. plerisque. 3 aloooiv codd. Emend. Bk. 91, 2 αναγγελούσι Cl. cum aliquot codd. — 4 προδια γιγνώσκοντας ex Vat., commate post ξύμμαχοι translato et lévat deleto, Cl., quem sequitur St. 100, 2 xoóvo

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ὁμοία

Tε Cl. cum codd. plerisque. 3 ξυμπάντων codd. Cl. St. Emend. Pp. e Diod. 11, 70, 5. αἱ Εννέα ὁδοι secl. St. auctore Cob. 103, 1 Tεtάoto Cl. de coni. Kr. 105, 6 uégais codd. Cl. Bh. Emend. Mdv.; accusativum interpretari,,per duodecim dies" non siverit ὕστερον. 112, 4 αἱ post πάλιν secl. Cl. de coni. 118, 2 of A. St. cum aliquot codd. et Dionys. Hal. 120, 5 τvxóvta Cl. cum paucis codd. non optt. Cl. St. de coni. Rsk. 121, 3 post lovtas commate distinxi cum St. 124, 1 Tauta codd. (unus ex optt. yo. ταυτά). Emend. Rsk. — εἶναι post ξυμφέροντα transtulit St. de coni. — 126, 6 θύουσι πολλὰ οὐχ ἱερεῖα, ἀλλ ̓ ἁγνὰ] Dúμata dedit St.; vide ipsum in adn. crit. 11 ev tois τοῖς Bouois secl. St. auctore Dobr. 127, 1 ῥᾷον σφίσι codd. Cl. Bh. Vide supra dicta. 128, 3 tis post piέuevos τῆς ἐφιέμενος excidit apud Bh. per errorem typogr. 5 or seclusi de coni. Bk. οἳ ἑάλωσαν ἐν αὐτῷ τότε) Cl. 6 Bh. cum multis et bonis codd. 132, 2 ante tά te inseruit zal St. de coni. Ullr. 3 nai tóť' Cl. St. auctore Struvio. - 5 yiyvetαι. De interpunctione vid. Bh. - 133 [τε] primus secl. Pp. 136, 3 xaviceovaι codd. Emend. Kr. - 4 άodevεOTÉQov Cl. St. cum codd. paene omn., quod quibus tolerabile videtur, nihil eis durum videri debet. -137, 2 άлоμvηodnoεodαι St. de coni L. Dindorf. 3 as Baouléa St. cum Bk. ex uno quidem cod., sed satis bene, quoniam ceteri codd. fluctuant inter és et лo̟ò̟s. 141, 4 лingoυv St. de leviori quadam coni. Herw. 144, 2 Tois Aanedαuovios secl. St. auctore scholiasta. 2, 2, 1. dúo μñvas codd. Emend. Kr. 4 nai avEinɛvőлla in parenthesin redegerunt Cl. St. — 4 κατ' αὐτὸ St. de xoaτñoαι codd. Cl. Bh. Vide s. d. levicula quorundam coni. 4, 2 τov μn éxpoɛiv St. de · τοῦ μὴ ἐκφρεῖν coni. haud probabili. 3 Tav de Cl. St. cum volg. 5, 4 to haustum proxima syllaba supplevit Baumeister, quem secutus sum cum Cl. St. Ut volg. Bh. 7, 2 Aaκεδαιμονίοις — EлETάxnoav codd. quasi omnes, structura nulla. Cl. eumque secutus St. vaus pro vñes, manente insigni duritie duplicis dativi. Λακεδαιμόνιοι Vat., ἐπέταξαν

εἶπεν

3, 2

ipse ausus sum.
5 v supplevit Rsk.
Herbst.

8, 1 TÓTE S codd. Emend. Haackius.

[ocr errors]

9, 2 лαдεîдoν secl. St. auctore 4 Kuxládes seclusi de Pp. sententia, St. etiam

πᾶσαι αἱ ἄλλαι cum Dobr. codd. Emend. Sintenis. Usener.

Torstrik.

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

10, 3 παρεῖναι τοιάδε ἔλεξε 11, 7 of secl. St. auctore

13, 4 éláσoovos v codd. Emend. Abresch.

[ocr errors]

[ocr errors]

15, 1 xovoa codd. Bh. Emend. Bloomfield. 2 tỷv xogav secl. St. de coni. 4 post or Cl. de coni. interposuit καὶ τὰ τῆς ̓Αθηνᾶς. Etiam alia post ἀκροπόλει omissa esse putat St. τῇ δωδεκάτῃ secl. St. de coni. 5 xɛivy codd. Emend. Bk. 16, 1 τῇ d'ovv Cl. St. auctore Kr. μετεῖχον delevit Driessen. - 2 xατalinóvtes codd. Emend. ipse. 19, 1 τῶν Zoεldóvτwv Onßaíav codd. Emend. Kr. Secluserunt haec verba Cl. St. 21, 3 els exαotos St. de coni. - 22, 2 éyéveto pro évεyéveto St. cum volg. contra optt. codd. — 3 Παράσιοι seclusi auctore Pp. Παγασαῖοι substituit St. de coni. ἀπὸ Exaτegos de coni. secl. Cl. eumque secutus est St. Steph. Byz.

[ocr errors]

23, 3 Пεıqαïxηv codd. Verum servavit 25, 2 пошτos codd. Bh. Emend. Herw. 29, 3 dè ovdè cum Vat. Cl. St., deleto proximo tɛ. 4 ¿vveleiv Cl. St. cum codd. plerisque. - πέμψειν codd. fere omnes Cl. Bh. Vide s. d. Αστακον hic et 33, 1 codd., at 102, 1 'Aσtanov et sic Strabo. Cl. Bh. ut volg. лооблLεÚбαντεs codd. (praeter Jt. et Vat.) Bh. 31, 1 yàp on St. cum volg. contra optt. codd. - 34, 1 лQшτшv St. de coni. Cob. 36, 4 лólεμov codd. Bh. Emend. Haasius. Cl. secl. vocem. 39, 2 καθ' ἑαυτούς St. ex Valla. 3 agóg de St. de coni., commate antea posito. 40, 2 Tɛga St. de coni. Cl.

-

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

oda Cl. St. de coni. Pp., ab autore ipso derelicta. v avt codd. Cl. Bh. Emend. H. Sauppius. ἐν τῷ delevit Bk. — 41, 1 εὖ τελευτῆσαι St. de coni. Рр.лειαбάuevos Bh. cum codd. plerisque. pedein Cl. cum codd. plerisque.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
« IndietroContinua »