Immagini della pagina
PDF
ePub

consules raptim confecto dilectu maturius quam constituerant exire in provincias coegerunt ea mente, ut uterque hostem in

sua provincia contineret, neque coniungi aut conferre in unum 4 vires pateretur. plurimum in eam rem adiuvit opinio Hanni

balis, quod, etsi ea aestate transiturum in Italiam fratrem crediderat, recordando, quae ipse in transitu nunc Rhodani

nunc Alpium cum hominibus locisque pugnando per quinque 5 menses exhausisset, haudquaquam tam facilem maturumque

transitum exspectabat. ea tardius movendi ex hibernis causa 6 fuit. ceterum Hasdrubali et sua et aliorum spe omnia celeriora atque expeditiora fuere.

non enim receperunt modo Arverni eum deincepsque aliae Gallicae atque Alpinae gentes, sed etiam 7 secutae sunt ad bellum. et cum per munita pleraque transitu

fratris, quae antea invia fuerant, ducebat, tum etiam duodecim

annorum adsuetudine perviis Alpibus factis inter mitiora iam 1 8 transibat hominum ingenia. invisitati namque antea alienigenis

, nec videre ipsi advenam in sua terra adsueti, omni generi humano insociabiles erant. et primo ignari, quo Poenus per

geret, suas rupes suaque castella et pecorum hominumque 9 praedam peti crediderant: fama deinde Punici belli, quo duo

decimum annum Italia urebatur, satis edocuerat viam tantum Alpes esse, duas praevalidas urbes, magno inter se maris

terrarumque spatio discretas, de imperio et opibus certare 10 hae causae aperuerant Alpes Hasdrubali. ceterum quod cele11 ritate itineris profectum erat, id mora ad Placentiam, dum 12 frustra obsidet magis quam oppugnat, .conrupit. crediderat

campestris oppidi facilem expugnationem esse, et nobilitas coloniae induxerat eum, magnum se excidio eius urbis terro

exerc.] Er hatte nur 2 Legionen.
2. uterque hostem! Nero zieht gegen
Hannibal, der bei Grumentum in
Lucanien stand, Livius gegen Has-
drubal, um sich zu gleicher Zeit
auf das Heer des Prätors L. Por-
cius in Gallien und des C. Teren-
tius in Etrurien zu stützen.
4. opinio erroris opinio, Irrthum,
falsche Annahme. 8. exhausisset]
pericula, labores etc. 10. celeriora]
Hasdr. war noch im Herbst 208
nach Gallien gekommen, hatte hier
im Winter sein Heer verstärkt und
zog nun frühzeitig 207 über die
Alpen. Zon. IX, 8: év zeludovi
συσκευασάμενος ο μεν (Haedr.) ώρ-
μητο, οι δε συστράτηγοι αυτού ασχο-
λίαν τω Σκιπίωνι παρείχον, ώστε
μη τον 'Ασδρούβαν επιδιώξαι.

11. Arverni] Nördlich von den C4vennen. Hasdr.

zog

nördlicher durch Gallien als Hannibal, um nicht an der Südküste Galliens auf eine Rómische Macht zu stossen. XII annorum adsuetudine] diese wichtige Stelle zeigt, dass Hannibal nicht nur mit den Cisalp. Galliera Verbindungen unterhielt, sondern diese auch benützte, um die Transalpinischen Kelten für seine al sicht zu gewinnen. von Fremden nicht aufgesucht

. Der Fall war noch nicht vorgekommen und darum waren die Gallier 29 einen solchen Anblick nicht gee wöhnt; cf. I biles mit Dat. wie Hor. I, 3, 29: nequiquam deus abscidit prudew Oceano dissociabilis terras, wo Oce

16. invisitat

p. 97.

18. insocia

rem ceteris ratum iniecturum. non ipsum solum ea oppugnatio impediit, sed Hannibalem post famam transitus eius tanto spe 13 sua celeriorem iam moventem ex hibernis continuerat, quippe reputantem non solum, quam lenta urbium oppugnatio esset, 14 5 sed etiam, quam ipse frustra eandem illam coloniam ab Trebia victor regressus temptasset.

XLIII. Inter haec ab Hasdrubale, postquam a Placentiae obsidione abscessit, quattuor Galli equites, duo Numidae cum litteris missi ad Hannibalem cum per medios hostes totam lo ferme longitudinem Italiae emensi essent, dum Metapontum 2

cedentem Hannibalem secuntur, incertis itineribus Tarentum delati a vagis per agros pabulatoribus Romanis ad Q. Claudium propraetorem deducuntur. eum primo incertis inplicantes 3

respousis, ut metus tormentorum admotus fateri vera coegit, 15 edocuerunt litteras se ab Hasdrubale ad Hannibalem ferre.

cum iis litteris, sicut erant, signatis L. Verginio tribuno mili- 4 tum ducendi ad Claudium consulem traduntur. duae simul 5 turmae Samnitium praesidii causa missae. qui ubi ad con

sulem pervenerunt, litteraeque lectae per interpretem sunt, et 20 ex captivis percunctatio facta, tum Claudius non id tempus 6

esse rei publicae ratus, quo consiliis ordinariis provinciae suae quisque finibus per exercitus suos cum hoste destinato ab senatu bellum gereret: audendum aliquid in provisum, inopi- 7 natum, quod coeptum non minorem apud cives quam hostes ß terrorem faceret, perpetratum in magnam laetitiam ex magno metu verteret. litteris Hasdrubalis Romam ad senatum missis 8 simul et ipse patres conscriptos quid pararet edocet, et ut, cum in Umbria se occursurum Hasdrubal fratri scribat, legionem a Capua Romam arcessant, dilectum Romae habeant, 9

ano von dissociabilis (=es) abhängt.

3. continuerat] diese Ansicht des Livius ist falsch; Hannibal wurde im Frühjahr im Gebiet der Sallentiner von C. Hostilius Tubulus und Q. Claudius beschäftigt.

7. Inter haec] Claudius Nero stiess auf Hannibal bei Grumentum und brachte ihm eine nicht unbedeutende Niederlage bei; dennoch gelang es ihm, nach Apulien abzuziehen, wo er Venusia erreichte, von hier wandte er sich nach Metapontum, um das. Corps des Hanno herbeizuziehen, dann wandte sich wieder nach Venusia und Capusium, aber so, das der Consul Nero ihm immer auf der Spur nach

folgte. Nach dem Bericht des Livius hätte Hannibal bereits in diesem Frühjahr über 14000 Mann verloren!

13. inplicantes] sie suchten ihn zu verwirren. 21. consiliis ordinariis] die Feldherren durften die vom Senat bestimmte Provinz nicht ohne dessen Zustimmung verlassen, wie überhaupt die Kriegführung genau vom Senat vorgeschrieben war, nur der Dictator war unabhängiger von dieser Behörde. Vgl. Polyb. I, 107 über die Consuln: Šv πολλούς προσδέονται της συγκλήτου προς το συντελεϊν τας επιβολάς, ο δε δικτάτωρ εστίν αυτοκράτωρ στραtnyós. — 27. simul gehört zu edocet, dagegen et ipse zu quid pararet, im Gegensatz zu den Absichten Has

er

exercitum urbanum ad Narniam hosti opponant. haec senatui 10 scripta. praemissi item per agrum Larinatem Marrucinum

Frentanum Praetutianum, qua exercitum ducturus erat, ut omnes ex agris urbibusque commeatus paratos militi ad ve

scendum in viam deferrent, equos iumentaque alia producerent, 5 11 ut vehiculorum fessis copia esset. ipse de toto exercitu civium

sociorumque quod roboris erat delegit, sex milia peditum, mille equites; pronuntiat occupare se in Lucanis proximam

urbem Punicumque in ea praesidium velle, ut ad iter parati 12 omnes essent. profectus nocte flexit in Picenum. et consul 10

quidem quantis maximis itineribus poterat ad conlegam ducebat relicto Q. Catio legato, qui castris praeesset.

XLIV. Romae haud minus terroris ac tumultus erat, quam fuerat quadriennio ante, cum castra Punica obiecta Romanis moenibus portisque fuerant. neque satis constabat animis, 15

tam audax iter consulis laudarent vituperarentne: apparebat, 2 quo nihil iniquius est, ex eventu famam habiturum. castra

prope Hannibalem hostem relicta sine duce cum exercitu, cui 3 detractum foret omne quod roboris, quod floris fuerit; et con

sulem in Lucanos ostendisse iter, cum Picenum et Galliam 20 peteret, castra relinquentem nulla alia re tutiora quam errore

hostis, qui ducem inde atque exercitus partem abesse ignoraret. 4 quid futurum, si id palam fiat, et aut insequi Neronem cum

sex milibus armatorum profectum Hannibal toto exercitu velit,

aut castra invadere praedae relicta sine viribus, sine imperio, 25 5 sine auspicio? veteres eius belli clades, duo consules proximo

anno interfecti terrebant. et ea omnia accidisse, cum unus

.... re

drubals. 1. ad Narniam] um den
Pass (fauces Umbriae) an der aus
Umbrien nach Rom führenden via
Flaminia zu decken, wenn etwa
Hasdrubal oder Hannibal sich durch-
schlagen sollten. 4. paratos mi-
liti ad vescendum] Nicht etwa, wie
sonst, Getraide oder Mehl etc.
10. et consul quidem] die Gefahr
war nicht zu gross, da die Römer
in Unteritalien ausser den zurück-
gelassenen Truppen des Consuls
immer noch 3 Legionen zur Ver-
fügung hatten (der Proconsul Q.
Fulvius und C. Hostilius), stark ge-
nug, um Hannibal zu beschäftigen.
Und hätte Hannibal folgen können,
so war sein Marsch viel schwieriger
und langsamer als der des Consuls,
dem jede Unterstützung der Bundes-
genossen zur Verfügung stand.

14. quadriennio ante] Im J. 211,

um Capua zu entsetzen.

17. famam habiturum] Vgl. Cic. ad Fam. I, 7, 5 sed haec sententia sic nobis probabatur, ut ex eventu homines de tuo consilio existimaturos videremus: si cecidisset, ut volumus et optamus, omnes te et sapien. ter et fortiter, sin aliquid esset offensum, eosdem illos et cupide et temere fecisse dicturos deoque ad illud, quod initio scripsi, totius facti tui iudicium non tam ex consilio tuo quam ex eventu homines esse facturos.

21. Einfacher: errore hostis (Täuschung des Feindes) tutiora quam ulla alia re, oder: nulla alia re magis tuta

26. duo consules] die beiden Consuln M. Claudius Marcellus und T. Quinctius Crispinus wurden zwischen Venusia und Bantia von Hannibal in einen Hinter

quam etc.

imperator unus exercitus hostium in Italia esset: nunc duo bella Punica facta, duos ingentes exercitus, duos prope Hannibales in Italia esse. quippe et Hasdrubalem patre eodem 6 Hamilcare genitum, aeque impigrum ducem, per tot annos in 5 Hispania Romano exercitatum bello, gemina victoria insignem duobus exercitibus cum clarissimis ducibus deletis.

nam iti- 7 neris quidem celeritate ex Hispania et concitatis ad arma Gallicis gentibus multo magis quam Hannibalem ipsum gloriari

posse; quippe in iis locis hunc coegisse exercitum, quibus ille 8 10 maiorem partem militum fame ac frigore, quae miserrima

mortis genera sint, amisisset. adiciebant etiam periti rerum 9 Hispaniae, haud cum ignoto eum duce C. Nerone congressurum, sed quem in saltu impedito deprensus forte haud secus quam

puerum conscribendis fallacibus condicionibus pacis frustratus 15 elusisset. omnia maiora etiam vero praesidia hostium, minora 10 sua, metu interprete semper in deteriora inclinato, ducebant.

XLV. Nero postquam tantum intervalli ab hoste fecerat, ut detegi consilium satis tutum esset, paucis milites adloquitur.

negat ullius consilium imperatoris in speciem audacius, re ipsa 2 20 tutius fuisse . quam suum. ad certam eos se victoriam ducere: 3

quippe ad quod bellum conlega non ante, quam ad satietatem ipsius peditum atque equitum datae ab senatu copiae fuissent maiores instructioresque, quam si adversus ipsum Hannibalem iret

, profectus sit, eo ipsos quantumcumque virium momentum 15 addiderint, rem omnem inclinaturos. auditum modo in acie 4 nam ne ante audiretur, daturum operam

alterum consulem et alterum exercitum advenisse haud dubiam victoriam

[ocr errors]

halt gelockt u. überfallen (208).
6. cum clarissimis ducibus] Im J.
212 begannen die beiden Scipionen
in Spanien den Feldzug so, dass
sie sich trennten, um den ebenfalls
in zwei Lager getrennten Feind
zugleich anzugreifen. Von den Cel.
tiberern verlassen muss Cn. Scipio
vor Hasdrubal zurückweichen, bald
darauf erliegt auch P. Scipio dem
durch Masinissa und Indibilis ver-
stärkten Feinde. Die Reste der bei-
den Römischen Heere werden durch
den Römischen Ritter L. Marcius
gerettet, cf. Liv. XXV, 32-36.
nam quidem, denn in anderer Be-
ziehung stehe Hasdrubal sogar noch
über Hannibal, wenigstens wenn
man die Schnelligkeit des ausge-
führten Marsches ins Auge fasse.
Folglich ist quippe nicht einfach
begründend, sondern steigernd:

habe Hasdrubal ja doch etc.

- 14. frustratus elusisset] Liv. XXVI, 17 (im Jahr 211). — 15. maiora vero, wie iusto, aequo, opinione, solito maiora, maiora quam re ipsa erant. - 16. in deteriora, zum Pessimismus. 17. fecerat, gewonnen,

erreicht hatte. 21. ad satietatem ipsius] Cf. Liv. c. 38 Livius cunctabatur (ad bellum ire) parum fidens suarum provinciarum exercitibus. senatus liberam potestatem consulibus fecit et supplendi unde vellent et eligendi de omnibus exercitibus, quos vellent. Auch soll Livius bedeutende Hülfstruppen aus Spanien erhalten haben durch die Vermittlung des P. Scipio.

24. eo] sc. bello: in diesem Kriege, Kampfe, wenn nicht eo richtiger mit addiderint zu verbinden ist. 25. auditum modo] Subject: Schon

5 facturum. famam bellum conficere, et parva momenta in spem

metumque impellere animos. gloriae quidem ex re bene gesta 6 partae fructum prope omnem ipsos laturos: semper quod

postremum adiectum sit, id rem totam videri traxisse. cernere

ipsos quo concursu, qua admiratione, quo favore hominum iter 5 7 suum celebretur. et hercule per instructa omnia ordinibus

virorum mulierumque undique ex agris effusorum, inter vota et preces et laudes ibant: illos praesidia rei publicae, vindices urbis Romanae imperiique appellabant; in illorum armis

dextrisque suam liberorumque suorum salutem ac libertatem 10 8 repositam esse. deos omnes deasque precabantur, ut illis

faustum iter felixque pugna et matura ex hostibus victoria

esset, damnarenturque ipsi votorum, quae pro iis suscepissent, 9 ut, quem ad modum nunc solliciti prosequerentur eos, ita

paucos post dies laeti ovantibus victoria obviam irent. invitare 15 10 inde pro se quisque et offerre et fatigare precibus, ut, quae

ipsis iumentisque usui essent, ab se potissimum sumerent;

benigne omnia cumulata dare. modestia certare milites, ne 11 quid ultra usum necessarium sumerent; nihil morari, nec ab

signis discedere nec subsistere cibum capientes; diem ac noctem 20

ire; vix quod satis ad naturale desiderium corporum esset, 12 quieti dare. et ad conlegam praemissi erant qui nuntiarent

adventum percunctarenturque, clam an palam, interdiu an noctu venire sese vellet, isdem an aliis considere castris. nocte clam intrare melius visum est.

XLVI. Tessera per castra ab Livio consule data erat, ut tribunus tribunum, centurio centurionem, eques equitem, pedes 2 peditem acciperet: neque enim dilatari castra opus esse, ne

hostis adventum alterius consulis sentiret; et coartatio plurium in angusto tendentium facilior futura erat, quod Claudianus 3

exercitus nihil fere praeter arma secum in expeditionem tulerat. 3 ceterum in ipso itinere auctum voluntariis agmen erat, offe

26

2. glo

die Nachricht allein etc.

Warum nicht nisi cibum capienriae quidem] den Ruhm aber, tes? Ueber den Infin. histor. vgl. wenn auch ihre Kräfte an Zahl nicht zu I p. 65, 12. so stark seien. Cf. Näg. Stil. p. 543. 26. Tessera] Holztäfelchen, auf

6. per instructa omnia] durch denen die Parole stand, dienten lauter Reihen, die gleichsam Spa- zugleich dazu, um Befehle und Anlier bildeten. — 13. damnarenturque] zeigen an die einzelnen Abtheilundass sie durch glückliche Ereignisse gen gelangen zu lassen; cf. IX, 32 gezwungen werden möchten zur extemplo tesseram dari iubet, ut Erfüllung der Gelübde.

15. ovan

prandeat miles formatisque cibo tibus victoria, wie I, p. 11, 12: du- viribus arma capiat. Vgl. Mommplici victoria ovantem Romulum. sen, Forsch. I, 342. 28. dilatari] Die Rückkehr der Sieger musste = ampliari.

opus essej sei nicht ein Triumphzug werden. 20. sub- zweckmässig 30. tendentium] sistere] Halt machen, zurück bleiben. intr. unter Zelten lagern. fu

« IndietroContinua »