Immagini della pagina
PDF
ePub

Monroe, Mich.

THE DORSCH LIBRARY.

The private Library of Edward Dorsch, M. D., of Monroe, Michigan, presented to the University of Michigan by his widow, May, 1888, in accordance with a wish expressed by him.

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

T. LIVII PATAVINI

HISTORIARUM

AB URBE CONDITA

LIBER XXXI.

EPITOME LIBRI XXXI.

Belli adverfus Philippum Macedoniae regem, quod in

termiffum erat, repetiti caufae referuntur hae. Tempore Initiorum duo juvenes Acarnanes, qui non initiati erant, Athenas venerunt, et in facrarium Cereris cum aliis popularibus fuis intraverunt. ob hoc, tanquam nefas fummum commififfent, ab Athenienfibus caefi funt. Acarnanes, mortibus fuorum commoti, ad vindicandos itlos auxilium a Philippo petierunt. Paucis menfibus poft pacem Carthaginienfibus datam, quingentefimo quinquageFimo anno ab urbe condita, cum Athenienfium, qui obfidebantur a Philippo, legati auxilium a fenatu petiffent, ez fenatus id cenfuiffet ferendum, plebe, quod tot bellorum continuus labor gravis erat, disfentiente, tenuit auctoritas Patrum, ut fociae civitati ferri opem populus quoque juberet. Bellum id P. Sulpicio confuli mandatum eft: qui, exercitu in Macedoniam ducro, equeftribus proeliis cum Philippo profpere pugnavit. Abydeni a Philippo obfeffi, ad exemplum Sanguntinorum, fuos feque occiderunt. L. Fu rius praetor Gallos Infubres rebellantes et Hamilcarem Poenum, bellum in ea parte molientem, acie vicit. Hamilcar eo bello occifus eft, et millia hominum triginta fex. Praeterea expeditiones Philippi regis et Sulpicii confulis, expugna tionesque urbium ab utroque factas, continet. Sulpicius conful, adjuvantibus rege Attalo et Rhodiis, bellum gerebas. Triumphavit de Gallis L. Furius praetor.

[merged small][ocr errors]
« IndietroContinua »