Immagini della pagina
PDF
ePub

TITI LIVI

AB URBE CONDITA

2
LIBRI.

RECOGNOVIT

WILH. WEISSENBORN.

PARS V.

LIBER XXXIX-XLV. EPITOM. LIB. XLVI-CXL.


LIPSIAE

SUMPTIBUS ET TYPIS B. G. TEUBNERL.

MDCCCLXXIII. 153

15
W43
1815
1.5-6

PRAEFATI O.

1-7-55

Recao

[ocr errors]

Lib. XXXIX. C. 1. Verba: „si modo hoc anno acta sunt“ num Livii siat dubitari potest, cum in cdd. praeter Moguntinum (A) omnibus desint, neque quo modo interciderint appareat, neque requirantur post ea quae 38, 56 sqq. tradita sunt. ib. ,,et ipsis“ si verum est, ad Ligures potest referri; Schelius suspicatus est: „et ipsa; fortasse et ipsa iis. tum ex A revocavi „et itinera“, et nescio an nullum umquampraestet. ib. recc. cdd. quae si parsimonia exhibentes aliquid omissum arguunt; fortasse quae sicut parsimonia. C. 2. „profugerunt ex A dedi, confugerunt propter confestim ortum ratus. C. 3. „inde Cenomani" dedi, cum plerique cdd. non id sed inde exhiberent; cf. 2, 3. 8, 28. all. C. 4. haberi iuberent decernerent“ ex A sunt; Drak. ut diis" suadet; fortasse uti iuberent scriptum erat. ib. Muret. tum Fulviusbene coniecit. ib. Gel. recte addidit „posse“, sed „se“ ante vv. et patres adiectum non videtur requiri. C. 5. Gelen. necessum e cod. videtur petivisse, ib. ex A delatam in aerarioet delatae sunt fortasse recipiendum fuit. ib. cum de A. non constet „aenea septingentascribendum putavi. C. 6. A ab eo decreti“; an fuit ,ab eoque creati? ib. A. successor ipse em. Drak., sed dubito an in ipse lateat ,ibi se“, ib. „aspiciebanturrevocavi. C. 7. omnium ordinum hominesA., ubi homines iure pro glossemate habetur. ib. celebritati in plerisque cdd. non legitur, neque de A constat; quare inclusi. C. 8. vinum animosiure displicet. Dukerus aliquid omissum esse putat. suspicor vinum amores“. ib. „testamenta“ de Roeveri coniectura dedi. ib. „audebant ex A revocavi. ib. „0Cculebat exaudiri poterat , quae in omnibus praeter A cdd. desiderantur, nescio an e c. 10 huc translata sint. C. 9. „ado. lescentis reis ex A dedi, quod aut unde sumptum esset non apparebat. ib. „iuxta vicinitatem“ A; Heerwagen suspicatur „iuncta vicinitate", cf. Annales Marb. a. 1846 p. 529; de reliquis v. cf. Otto Divv. Livv. p. 46 Jahnii Ann. vol. 31. p. 183 sq. C. 10. fortasse in cdd. recc. ut quisquissignificatur. C. 11. „delenimentisut 30, 13 scribendum putavi. C. 13. nescio an recte Drak. voluerit: „simul eam". ib. Gelen. fortasse quorum initia enuntiaret, quod" Mod. in A fuisse scribit, probare voluit, cum occulta abesse possit. ib. captari potius quam „captare" librariis videtur deberi. C. 14. „indices non certum est, cum in cdd. recc. plerisque sit „illicere“. ib. Gron. probabiliter coniecit „viderent, ne“. tum recc. libri „utique“, quod cum „utisequatur, fortasse non spernendum est. C. 15. Quirites tam“ illud ex A hoc ex recc.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

a
*

cdd. Bekkerum secutus deinde vigilüs“ de Crev. coniectura scri. psi. ib. fortasse „exercitus indictus“ praestat. C. 16. „vaticiniosquod plerique cdd. significant ex A recepi, cf. 25, 1 extr. C. 17. nescio an „moram indicio“, A aliorumque cdd. lectio, defendi possit. C. 18. „dimittere" e cdd. revocavi. C. 19. A censor Licinius equum“ in quo quid lateat non patet. C. 20. „et iam Q. Marcius“ non sana esse ex A intelligitur, ubi „ita Q. Martius“ legitur. ib. A „nec priusfortasse ,,et prius“. C. 22. cdd. recc. „decem adparatos“ habent, quare Sigonius „per dies" addit, sed Gelen, in A decem non videtur invenisse, ut abest a Lovel. 6. C. 24. „exules erant pulsidubia sunt, fortasse „aderant“ legendum. Crev. et Drak. „venerant" suadent. C. 25. „et gratia aut odio“ servavi, cf. Hand. Turs. II. p. 537, Heusing. ad h. I. ib. ac dimisisse ea constabat A ut non ademisse eas sed ad. ea scriptum fuisse videatur, ib. „si voluntate dedi, cum et in cdd. non exstet; tum Drak. libri omnem in eo, ut omnem iam eo significare videantur. C. 26. „ita servorum“, quod Gelen. e cd. sumpsisse probabile est, revocavi, cf. Hand I. 1. III. p. 488. 481., itaque librariorum esse putaverim. ib. scire omisso v. se dedi, ab Aldo inserto. C. 28. nescio an spoliatum me“ sit praeferendum, cum in cdd. plerisque ad non inventum sit. sed fortasse ne requiritur quidem v. ad etiamsi spoliandum legatur, cf. 3, 19. 24, 23. 21, 28. 40,9 s. f. ib. inter vy. decretum calumniae aliquid intercidisse apparet ex Drak. cdd., sed parum probabilis Kaestneri est coniectura „decretum pessimae calumniae impudentissime“ esse legendum. decreti potius latet epitheton. C. 30. Dipone" scripsi, cum non pateret, unde Hippone esset sumptum. ib. A quietis hi stativis; an fuit ,quietis ibi stativis? C. 31. „inflatisrestitui, cuius interpretationem ferocibus esse putaverim; tum „usquam“ et „pauluma e cdd. revocavi; ipse“ ab Asc. post ,,praetor“ additum delevi; et cum Bekkero quod in Voss. all. est „sustineriprobavi. C. 32. „antiquam sedem maiorum" cdd. sed in v. antiquam nescio an montis nomen, quod Cluver iure requirit, lateat. ib. volitando“ nihil habet quo referatur, sed oratione interposita anacoluthon excusatur. Ruperti coni. volitans. C. 34. A. quem utique si vellent; an fuit „eum utique si v.“ C. 35. A. „referri nominatim; aliquid excidisse putaverim, an „t. nominatim iubentium? C. 36. „Compasium“ a Drak. e Polybio sumptum est. ib. nescio an probanda fuerit A lectio „nec ulla parte“. ex eodem dedi „quo ex numero", cf. Stuerenburg ad Cic. pro Arch. p. 186. tum ,,domicilio" e cdd. reduxi. C. 38. trecentos equites“ ex A recepi, praeterea aut in peditum Romanorum, aut in legionum numero erratum esse non potest negari. C. 39. fortasse petebat. certamenque ei“ praestat. C. 41. coierantque non certum, nec in iis quae recc. cdd. habent que latere potest. ib. Postumius propraetora de Perizonii coniectura dedi. paulo supra fortasse ,,etiamdelendum erat. C. 42. e cdd. Drak. ,,fue

a

[ocr errors]
[ocr errors]

rant“ revocavi; fuerunt propter expugnavit scriptum videtur. C. 43. fortasse deperibat est scribendum; A deperierat. paulo ante „simile libidini et crudelitatidedi, cf. Vell. 1, 12, 3, 2. 6, 1. Liv. 27, 25; Heusing. ad Cic. Off. 1, 22, 7. Halm ad Cic. pr. Sulla. p. 141. in Vatin. p. 121. C. 44. iuratoresc scribendum esse docuerunt Mommsen et Becker Antiquitatt. Rom. II, 2, 202. 204; qui recte fortasse iussi probat, quamquam „iussit“ Catonem hoo instituisse indicat, cf. 9, 46 extr. ib. ,,deciens plurisHuschkium Die Verfassung d. Serv. Tull. p. 506 secutus adieci. ib. deciens tanto“ Sigonius; cdd. decem tanto. C. 45. „comitia habita erantó utrum Livii errori tribuenda, an iam ante legem Domitiam augures in comitiis sint creati nondum constat, cf. Rubino Untersuchungen I. p. 336. Merklin die Cooptation p. 133. ceterum „comitia auguris ereandi habita erant ex ed. Mog. et „in demortui Cn. Cornelii Lentulisqq. ex cd. Mog. dedi. C. 47. legatorum diceret“ cdd. et Polybium secutus scripsi, doceret h. l. minus aptum videbatur et ex superioribus ortum. C. 48. parvulae ex A restitui. ib. ex A

Messenii desciverant“ revocavi. C. 49. utrum profectus, quod addiderunt, an alia et plura exciderint, vix potest constare. ib. electosex A restitui, quod nobilissimos ascivit. ib. turbaex A aliisque libris recepi, neque tamen clauserant mutandum putavi. tum ,aeque“ Walchii est coniectura. C. 50. „sed defectionisre. stitui, sed Gelen. minus recte delevit. ib. fortasse duobus duaruma Livio erat scriptum. C. 51. „ut gratificareturGelen., ut in cdd. non legitur; an fuit gratificaturus? C. 53. „filium aiebat« ex A dedi, cf. Drak. ad h. I. ib. „aliis“ quod A habet ad iratum Philippi animum videtur accommodatius. C. 54. fore, qui eas“ cdd., quod etsi ferri potest, cf. Hor. Od. 1, 13, 20. 4, 14, 13, tamen obscurius esset dictum. Sigon. quam addidit; sed nescio an totum comma omissum sit. C. 55. A „ita prosecuti''; an fuit ,ut exceperunt ita prosecuti“? probabilius tamen est adverbium intercidisse ad v. exceperunt referendum. C. 56. „ex Histria revocatus M. Marcellusex A dedi, ex Histria opponitur vv. in Liguribus.

Lib. XL, 2. „Apollinis ac Caietae" non certa sunt, et nescio an ac delendum fuerit, cf. Klausen Aeneas und d. Pen. p. 1046. n. 2088. C. 4. ex A Aenianum" servavi; Sigon, Aeneatum, quod non solum gentile fuisse e Stephano Byz. intelligitur, dedit; fortasse fuit Aeniatium, cf. 44, 10., si quidem mutatione opus est. ib. „redituri Thessalonicam“ scripsi Gronovio autore, qui in omitti iussit. etiam aliis H. in additum invenitur, cf. infra instrictis, c. 5. in singulos all. potest tamen inde vel iam corruptum esse, ita paulo post pro instrictis suspicari possis destrictis. C. 5. liberosque eius“ non certum est, in cdd. eius non exstat, et videtur abesse posse. ib. „ad rem Romanorum" dedi, cf. Lectt. Livv. I. p. 20. Otto Divv. Livv. p. 42. tum malim: „redierant forte quos". ib. „aiunt“ restitui, quod Gelen. etiam in Spir. videtur legisse. C. 6. „prior

[ocr errors]
« IndietroContinua »