Immagini della pagina
PDF
ePub

HISTORIARUM

AB URBE CONDITA

LIBRI QUI SUPERSUNT OMNES,

EX RECENSIONE

ARN. DRAKENBORCHII.

ACCEDUNT

NOTÆ INTEGRÆ

EX EDITIONIBUS

J. B. L. CREVIERII.

CUM

INDICE RERUM LOCUPLETISSIMO.

TOM. III.

OXONII,

EXCU DEBAT W. BAXTER;

IMPENSIS J. PARKER, ET R. BLISS: ET R. PRIESTLEY, ET
G. ET W. B. WHITTAKER, LONDINI.

MDCCCXXI.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

T. LIVII PATAVINI

HISTORI A R UM

AB URBE CONDITA

LIBRI.

EPITOME LIBRI XXXI. BELLI adversus Philippum Macedoniæ regem, quod intermissum erat, repetiti caussâ referuntur . Tempore Initiorum duo juvenes Acarnanes, qui non initiati erant, Athenas venerunt, et in sacrarium Cereris ? cum aliis popularibus suis intraverunt. ob hoc, tamquam nefas summum commisissent, ab Atheniensibus cæsi sunt. Acarnanes, mortibus suorum commoti, ad vindicandos illos aurilium a Philippo petierunt. Paucis mensibus post pacem Karthaginiensibus datam, : quingentesimo quinquagesimo anno ab urbe condita, quum Atheniensium, qui obsidebantur a Philippo, legati auxilium a senatu petissent, et senatus id censuisset ferendum, plebe, quod tot bellorum continuus labor gravis erat, dissentiente, tenuit auctoritas Patrum, ut sociæ civitati ferri opem populus quoque juberet. Bellum id P. Sulpicio consuli mandatum est : qui, exercitu 4 in Macedoniam ducto, equestribus præliis cum Philippo prospere prgnavit. Abydeni a Philippo obsessi, ad exemplum Saguntinorum, suos seque occiderunt. L. Furius prætor Galios Insubres rebellantes et Hamilcarem Pænum, bellum in eu parte molientem, acie vicit. Hamilcar eo bello occisus est, et millia hominum triginta sex.

Præterea expeditiones Philippi regis et Sulpicii consulis, expugnationesque urbium ab utroque factas, continet. Sulpicius consul, adjuvantibus rege Altalo et Rhodiis, bellum gerebat. Triumphavit de Gallis L. Furius prætor.

mo.

! Causæ referuntur] Sic vetus Si- 3 Quingentesimo quadragesimo (n. gonii liber, et Campanus : melius quam no] Manifestum mendum. Corrigit Pulgati, feruntur.

Sigonius quingentesimo quinquagesia 2 Cum aliis pluribus suis] Si reci. Annus ille numerari debet ex damus, quod monet Perizonius Anim- calculo Dodwelli Liviano quingentesiadv. Hist. c. 9. vocem suis, pulla hic mus quinquagesimus secundus ab u.c. erit difficultas. Cum aliis pluribus, id 4 In Macedoniam] Sic veteres omest cum turba eorum quos videbant nes editi. Gronovianæ editiones babent confluerc ad templum.

ad Macedoniam : minus recte. VOL. UL.

B

T. LIVII PATAVINI

LIBER XXXI.

V. C. 551. ME quoque juvat, velut ipse in parte laboris ac periculi A. C. 201. fuerim, ad finem belli Punici pervenisse. nam etsi profiteri

ausum, perscripturum res omnes Romanas, in partibus singulis tanti operis fatigari minime conveniat;. tamen, quum in mentem venit, tres et sexaginta annos (tot enim sunt a primo Punico ad secundum bellum finitum) ?æque multa volumina occupasse mihi, quam occuparint? quadringenti octoginta octo a anoi a condita urbe ad Ap. Claudium consulem, qui primus bellum Karthaginiensibus intulit; jam provideo animo, velut qui 'proximis litori vadis inducti mare pedibus ingrediuntur, quidquid progredior, in vastiorem me altitudinem, ac velut profundum invehi, et crescere pene opus, quod prima quæque perficiendo minui videbatur, Pacem Punicam bellum Macedonicum excepit; periculo haudquaquam comparandum, aut virtute ducis, aut militum robore; claritate regum antiquorum, * vetustaque fama gentis, et magnitudine imperii, quo multam quondam Europæ, majorem partem Asiæ obtinuerant armis, prope nobilius. Ceterum . cæptum bellum adversus Philippum decem septem Crev.

b vetustæque Gron. Crev.

3

cum

1 Æque multa volumina Bellum grueret rationibus Dodwelli, Punicum primum narrare inceperat quem sequimur in Chronologia Livia. Lirius I. XVI. suæ historiæ. Itaque na ducem. Cum iis autem numerus quindecim libros occupaverant res per 487. annorum hic ita quadrat, ut pullus 487. annos gestæ ab u. c. ad primum alius consentire possit. Finiebatur Punicum bellum: quindecim itidem, enim Livii liber XV. ut constat ex res per tres et sexaginta annos gestæ epitomis, et ex hoc ipso Livii loco, in ab initio primi Punici belli ad secundum eo anno qui præcessit Ap. Claudii, qui perpetratum. Non numerat autem primus bellum Pænis intulit, consula. annum labeotem Livius, quemadmo- tum, qui annus est ipse 48748, ex caldum supra 1. XXX. c. 44. ubi bellum culo Dodwelli Liviano. Punicum secundum finitum esse ait 3* Proximis littori vadis inducti] septimodecimo anno.

Allecti ad ingrediendum, quia prope 2 Quadringenti octoginta septem littus vada eis occurrunt, nec ea aquæ anni) Numerus hic multum variat in altitudo quæ possit timeri. scriptis et editis. Quidam babent, 4 Vetustæque fama gentis) Aliquot quomodo edidimus, testibus Sigonio MSS. habent vetustaque fama gentis, et Hearnio. Vet. liber Sigonii, et nos. quod merito placuit Jac. Gronovio. ter Victorious CCCCLXXVIII. An. Sic infra 1. XXXV. c. 12. Vetusta re. dreas quadringenti LXX. In hac dis- gum Macedoniæ fama, peragratusque crepantia eam elegimus lectionem, Oriens victoriis ejus gentis. quæ nec careret auctoritate, et con- 5 Cæptum bellum adversus Philip.

ferme ante annis, triennio prius depositum erat, quum U. C. 551. Ætoli et belli et pacis fuissent caussæ° Vacuos deinde A. C. 201. pace Punica jam Romanos et infensos Philippo, quum ob infidam adversus Ætolos aliosque regionis ejusdem socios pacem, tum ob auxilia cum pecunia nuper in Africam missa Hannibali Pænisque, preces Atheniensium, quos agro pervastato in urbem compulerat, excitaverunt ad renovandum bellum.

II. Sub idem fere tempus et ab Attalo rege, et Rhodiis Querelæ de legati venerunt, nunciantes, Asiæ quoque civitates sollici- Philippo. tari. His legationibus responsum est, curæ Asianam rem senatui fore. Consultatio de Macedonico bello integra ad consules, qui tunc ?in prælio cum Boiis erant, rejecta est. Interim & ad Ptolemæum Ægypti regem legati tres missi, C. Legati in Claudius Nero, 'M. Æmilius Lepidus, P. Sempronius Tu- Ægyptum. ditanus: ut et adnunciarent victum Hannibalem Panosque, et gratias agerent regi, 10 quod in rebus dubiis, quum finitimi etiam socii Romanos desererent, in fide mansisset; et peterent, ut, si coacti injuriis bellum adversus Philippum suscepissent, pristinum animum erga populum Romanum

caussa Gron. Crev.

с

pum decem ferme ante annis] Hic ini. ante vita cedens, anno U. c. 548. a. C. tium ducit hujus belli Livius ab inita 204. quadrimum reliquerat. Itaque cum Ætolis societate, anno 541. de hæ gratiarum actiones quæ sequuntur, qua vide 1. XXVI. c. 24. At tribus ante non possunt referri ad officia a rege aonis motum fuerat, ut constat ex l. puero collata in Romanos, quæ nulla XXIV. c. 40.

erant, sed ad ejus patrem et regnum 6 Quum Ætoli... belli . . . fuissent Ægypti. Vid. not. 10. proxime sequu. causa) Initum Philippo cum Anni- turam. Aliam hujus legationis caubale fædus, de quo egit Livius, l. sam affert Polybius, 1. XVI. n. 19. et XXIII. c. 33. coegit Romanos de legat. 4. nempe, ut Ptolemæo liberam bello Macedonibus inferendo cogitare: et securam ab aviditate regum Antiomox legati ab Orico nunciantes suam chi et Philippi (vid. infra c.

14.) posurbem captam esse, Apolloniam ten- sessionem Ægypti servarent, pacemtari, impalerunt Lævinam, ut in Græ. que inter eos componerent. Idem tes. ciam trajiceret. Sed segnius bellum tatur et Justinus, 1. XXX, gestum est, donec inita est cum Æto- 9 M. Æmilius Lepidus] Hic etiam lis societas. * lidem Ætoli et pacis tutor Ptolemæi Epiphanis fuit, testicausa fuerant, quia, absentibus Roma- bus Justino, l. XXX. et Val. Max. l. nis, pacem per se ipsi cum Philippo VI. c. 6. Id tamen observandum in pepigerant : unde Romanis quodam. Valerio, illum falso credidisse Lepi. modo necesse fuit ad pacem quoque dum hoc munere functum esse, quam animos inclinare. Vid. supra XXIX. jam summus esset pontifex, et bis con12.

sul fuisset, qui juvenis adınodum, ut i In prælio cum Boiis erant) Hoc constat ex c. 18. infra, hanc tutelam corruptum est. Neque enim ambo gessit. consules in Boiorum agro erant, sed 10 Quod ... in fille mansisset] Po. alter tantum, P. Ælius. Jam vero lybius, Legat. 2. docet Romanos in quid sibi vult, in prælio erant ? Alb. summa frumenti inopia, post accesRabenias ex vestigiis MSS. recte vide- sum, ut videtur verisimile, Annibalis tur emendare : in provinciis erant. ad urbem, subsidium a Ptolemæo Phi.

8 Ad Ptolemæum Ægypti regem] lopatore, tanquam ab socio et amico Tunc regnabat in Ægypto Ptolenæus rege, petiisse. Epiphanes, quem pater quadriennio

« IndietroContinua »