Immagini della pagina
PDF
ePub

1

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

878

S

1807

Fromann 5-26-25 11782

C. CRISPI SALLUSTII

VITA

AUCTORE

IOANNE CLERICO.

V.

*C

CRISPUS SALLUSTIUS natus Amiterni, in Sabinis, apud quos exftant etiamnum antiquae feveritatis reliquiae, anno ab Urbe condita DCLXIX. 2 L. Cornelio Cinna III. & Cn. Papirio Carbone Coss. Hi Sullae infenfi bellum civile concitarunt; quod non defiit, nifi poftquam Sulla, triennio poft, rerum potitus eft. His annis omnis generis flagitia in Italia commiffa, plebeiaeque & nobiles familiae graviffimas calamitates paffae funt: unde intelligere licet, miferrimo & flagitiofiffimo aevo natum effe Salluftium, & quo multo plura, quae vitaret, quam quae fequeretur, videbat. Parentes tamen eius inculpatae vi

* Omifimus exordium in modum chriolae fcriptum, neque Clerico dignum, quo is Salluftium gravius reprehendit, quod ipfe virtutis defenfor vitiis omnibus contaminatus fuerit.. Si quidem vera funt, quae de eius moribus fert communis aut vulgaris opinio, facilius hodie ferimus Salluftium bonarum artium patronum, quam eum tulere ob

pravitatem morum fuae aetatis homines. Sed & funt, qui Salluftium a iactis in ipfum probris defendant: quam operam fibi fumfit doctiffimus interpres Salluftii Gallicus, Thyvonius, in notis vitae a Clerico fcriptae fubditis.

Vide Eufeb. in Chr. ad an. MDCCCCXXXI.

2 A. C. LXXXV.

tae fuiffe credibile fit, quod prifcus Declamator, qui nomine Ciceronis in Salluftium invectus eft, omniaque conquifivit, quae in eum dici poffent, nihil in fama rumoribusque fubfequentis aetatis invenerit, quod iis exprobraret. Patrem certe Salluftii se praeterire ait; qui fi, inquit, nunquam in vita fua peccaffet, tamen maiorem iniuriam Reipublicae facere non potuiffet. quam quod eum talem filium genuerat. Subiicit, fe non exfequi, fi qua in pueritia peccaffet Salluftius, ne parentem eius accufare videretur, qui eo tempore fummam eius poteftatem habuit. Quae verba fatis oftendunt, probra nulla in Hiftorici noftri parentes tunc temporis iacta: neque enim iis vehemens declamator peperciffet, ut Salluftii nequitiam

credibiliorem redderet.

Plebeiam eius familiam, non patriciam, ut nonnulli volunt, fuiffe liquet, ex eo quod tribunus plebis fuerit: ac fane ubique in nobiles invehitur, praefertim in Hiftoria belli Iugurthini, & pofteriore Epiftola ad C. Caefarem de Republica ordinanda.

A teneris annis excultam eloquentiam, & operam diligentem literis a Salluftio datam, fatis oftendunt eius fcripta: neque enim ita fcribunt, qui ferius fefe ad literarum ftudia contulerunt. Ideo fidem ei minime detraxerim dicenti Epift. II. ad Caefarem, poftquam fibi aetas ingeniumque adoleviffet, fe haud ferme armis atque equis corpus exercuiffe. fed animum in literis agitaffe: &. quod natura firmius erat. ingenium in laboribus ha

« IndietroContinua »